Upravni odbor UCG da otvori sjednice za javnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je podnio  Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore (UCG) Inicijativu da sve sjednice tog tijela budu otvorene za zainteresovanu javnost i medije.

CGO cijeni da je u interesu jačanja transparentnosti rada UCG neophodno omogućiti zainteresovanoj javnosti da prati sjednice ovog rukovodećeg organa. U tom kontekstu, CGO je predlažio inicijativom da se ovakva odredba nađe u Poslovniku o radu Upravnog odbora čime bi se poništila trenutna ograničenja u transparentnosti rada Upravnog odbora.

Postojeći član 41 Poslovnika propisuje da  Upravni odbor  obavještava javnost o svom radu održavanjem konferencija za štampu, davanjem saopštenja, intervjua i na drugi odgovarajući način, kao i da saopštenja za javnost sa sjednice Upravnog odbora daje predsjedavajući ili lice koje on ovlasti, kao i Služba za komunikaciju i odnose sa javnošću u Rektoratu, a da samo  izuzetno, ukoliko se radi o posebno značajnim pitanjima za UCG, po ocjeni predsjedavajućeg ili uz konsultaciju članova Upravnog odbora, sjednici Upravnog odbora mogu prisustvovati i predstavnici medija. Ovakvo ograničenje je nepotrebno, ostavlja i prostor za diskreciono odlučivanje, a praksa je pokazala i da snaži netransparentnost najstarije visokoškolske ustanove koju finansiraju građani i građanke.

Takođe, i pored činjenice da se sve sjednice Upravnog odbora snimaju, a materijali sa sjednica, zapisnici, tonski zapisi i donijete odluke čuvaju u arhivi Rektorata, isti bi morali biti i objavljeni na sajtu kako bi bili dostupni zainteresovanoj javnosti i to bez ograničenja prava korišćenja tog materijala u smislu dobijanja saglasnost ovlašćenog lica.

CGO naglašava da ulaganja iz budžeta Crne Gore, odnosno svih poreskih obveznika, obavezuju rukovodstvo UCG na naglašenu odgovornost i transparentnost u radu.

CGO želi da vjeruje da će rukovodstvo UO UCG na taj način pokazati dodatni otklon od loših praksi ranijih rukovodilaca Upravnog odbora, te da će ovo pitanje riješiti na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Dodatno, CGO je podnešenom inicijativom tražio da se i prva naredna sjednica na kojoj bi se našlo i ovo pitanje otvori za javnost kako bi svi bili upoznati o pojedinačnim stavovima članova Upravnog odbora prema ovom pitanju, ali i imenovanju novog člana ispred osnivača, odnosno Vlade Crne Gore, koji dolazi iz jedne vjerske zajednice a čime se dovodi u pitanje princip sekularnosti države Crne Gore i autonomije UCG.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica