Oglas za polaznike/ce Škole omladinskog aktivizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike/ce

ŠKOLE OMLADINSKOG AKTIVIZMA
– škole za izučavanje aktivizma od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da budeš aktivan građanin/ka, da promovišeš demokratske vrijednosti, proširiš znanja i razmijeniš iskustva sa mladima iz Crne Gore koji su kao i ti spremni da izraze svoje stav i da učestvuju u rješavanju problema, onda je Škola omladinskog aktivizma program za tebe!

Cilj Škole omladinskog aktivizma je da unaprijedi razumijevanje principa građanstva i građanskog aktivizma kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i vještine za učešće u procesima kreiranja politika i donošenja odluka koje su od direktnog značaja za njih.

Škola omladinskog aktivizma pruža mladima mogućnost da kroz intenzivan i dinamičan trodnevni program koji uključuje predavanja, radionice, simulacije, projekcije filmova i posjete institucijama uče o konceptu građanina/ke, rodne ravnopravnosti, demokratije, tolerancije, aktivizma i javnih politika, ali i značaju aktivnog angažmana mladih u borbi za svoje mjesto u društvu, kao i zagovaranju za ljudska prava, sa fokusom na afirmaciju rodne ravnopravnosti.

Učesnicima/cama Škole će biti pružena podrška da, nakon završenog programa, uz mentorsku podršku projektnog tima, organizuju informativne časove-vršnjačku edukaciju o nekoj od tema iz oblasti rodne ravnopravnosti u svojim školama. Na taj način, učesnici/ce će svojim vršnjacima/kinjama moći da prenesu informacije i znanja koje su usvojili tokom programa.

Ko može da se prijavi za Školu omladinskog aktivizma?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu omladinskog aktivizma?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail adresu info@cgo-cce.org sa naznakom „Za Školu omladinskog aktivizma”.

Rok za slanje prijava: 20. februar 2022. do ponoći!

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org  ili telefon 020 228 479.

Škola omladinskog aktivizma je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi CGO, kroz projekat UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II)  – od stereotipizacije do ravnopravnosti! koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore.