Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je brošuruPoložaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracijekoja pruža kratak pregled međunarodnih instrumenata iz oblasti krivičnog postupka prema maloljetnicima.

Brošura adresira sve faze postupka: od one prije suđenja (istraga, pritvor), preko suđenja, odlučivanja do izvršenja sankcija, a gdje se akcenat stavlja na alternativne mjere, kao i na vrste institucionalnih mjera. U pitanju su smjernice za nosioce pravosudnih funkcija, koji u svom radu imaju maloljetničke slučajeve, a kojima bi morali da se rukovode od trenutka kada je maloljetnik uhapšen do okončanja kazne.

Poseban osvrt je dat u dijelu alternativnih mjera a u cilju podsticanja pravosudnog sistema da razvije širok spektar ovih mjera, i to počev od onih prije pokretanja krivičnog postupka do onih poslije izricanja presude. Takođe, dio brošure se odnosi na tretiranje prava maloljetnika koji se nalaze unutar institucije, kao jedno od najosjetljivijih pitanja u ovoj oblasti.

Prilikom izrade brošure kao izvori korišćeni su svi relevantni međunarodni instrumenti vezani za ovu oblast. To je uključilo Konvenciju UN o pravima djeteta, Standardna minimalna pravila UN za maloljetničko pravosuđe (Pekinška pravila), Standardna minimalna pravila UN nacija za mjere altenativne institucionalnom tretmanu (Tokijska pravila), Pravila UN o zaštiti maloljetnika lišenih slobode (Havanska pravila) i Smjernice UN za prevenciju maloljetničke delikvencije (Rijadske smjernice).

Brošura je dio napora CGO-a da doprinese unaprjeđenju pristupa kaznenoj politici ove osjetljive grupe, a realizuje se kroz projekatPoložaj maloljetnika u krivičnom postupku od prevencije do reintegracijekoji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Vasilije Radulović, saradnik na programima