Ojačani kapaciteti skoro 60 predstavnika nvo u okviru M’BASE programa

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, organizovao je tokom marta i aprila seriju od tri treninga u cilju jačanja kapaciteta organizacija čiji su projekti podržani kroz drugi konkurs ovog programa.

Tokom višednevnih obuka, predstavnici podržanih organizacija imali su priliku da u direktnoj komunikaciji sa stučnjacima i kolegama poboljšaju znanja iz ključnih oblasti za uspješnu realizaciju projekata.

Prvi dvodnevni trening o upravljanju projektima finansiranih iz EU fondova održan je 28. i 29. marta u Baru, a vodili su ga Milena Brajović i Petar Đukanović iz CGO-a. Tokom rada, učesnici su se detaljno informisali o pravima i obavezama korisnika sredstava, zatim planiranju, realizaciji i kontroli vremena, resursa i rizika tokom trajanja projekta, elementima finansijskog upravljanja uz specifičnosti koje nose projekti podržani iz EU fondova, naravnom i finansijskom izvještaju, ali i o najčešćim greškama koje se javljaju kroz ove procedure.

 Tokom drugog dvodnevnog treninga, koji je organizovan u Petrovcu 2. i 3. aprila, građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić je sa učesnicima obrađivala monitoring i evaluaciju javnih politika sa fokusom na dizajn istraživanja i pisanje policy analiza. To je uključilo koncept javnih politika i istraživanja, identifikaciju aktera, strukturu i razvoj koherentnog prijedloga za praktičnu politiku, metode i tehnike istraživanja i pisanja analize, kao i metodologiu monitoringa i evaluacije.

Treći jednodnevni trening, održan 8. aprila u Podgorici, na temu PR-a i društvenih mreže za vidljivost i komuniciranje projekata finansiranih kroz programe podrške EU, a vodio je PR tim EU info centra Podgorice – Marina Ćupić, Jelena Kulidžan i Saša Palibrk.

Ovim treningom je i okončan program na kojem je učestvovalo blizu 60 predstavnika podržanih projekata u okviru drugog konkursa, koje sprovodi 20 nevladinih organizacija sa partnerima i saradnicima.

Program “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” CGO sprovodi u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Monika Mrnjačević, saradnica na projektima