Sa maloljetnicima o prevenciji maloljetničke delikvencije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projekta “Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije!“, u periodu od 13. aprila do 26. maja organizovao 10 radionica u srednjim školama širom Crne Gore na temu prevencije maloljetničke delikvencije.

Prilikom odabira škola, vodilo se računa regionalnoj zastupljenosti, pa su uključene srednje škole sjevernog, centralnog i južnog regiona. Tako su radionice održane u Srednjoj ekonomskoj školi “Mirko Vešović” u Podgorici, Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu, Srednjoj stručnoj školi Cetinje, Srednjoj stručnoj školi Nikšić, Gimnaziji Kotor, Srednjoj mješovitoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom, Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru, Gimnazija “Tanasije Pejatović” u Pljevljima, Srednjoj mješovitoj školi „Bećo Bašić“ u Plavu  i Srednjoj stručnoj školi u Rožajama.

U okviru ovih 10 radionica, oko 300 srednjoškolaca, uzrasta do 17 godina, širom Crne Gore imalo je priliku da se upozna sa pojmom maloljetničke delikvencije, oblicima ispoljavanja delikventnog ponašanja, posljedicama takvog ponašanja, kao i sa sve većim problemom vršnjačkog nasilja koje je posebno zastupljeno u srednjim školama. Mladi u tom uzrastu su već i krivično odgovorni, pa su radionice poslužile da se upoznaju sa Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, a kako bi znali  svoja prava i obaveze u slučaju potencijalnog krivičnog postupka.

Radionice su održane u saradnji sa Upravom policije i o ovoj vrlo osjetljivoj temi predavanja su održale inspektorke Snežana Babović, Gordana Bubanja i Alma Hot, koje rade u oblasti suzbijanja maloljetničke delikvencije. Takođe, srednjoškolcima je predstavljen i  kratak film “Preobražaj”, koji obrađuje temu vršnjačkog nasilja, a proizvod je rada nevladine organizacije Bubulj i učenika Srednje ekonomsko ugostiteljske škole u Baru.

Projekat Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije! CGO sprovodi uz podršku Ministarstva pravde. Cilj projekta je jačanje kapaciteta nadležnih organa radi poboljšanja kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori, kroz efikasniju primjenu savremenih zakonskih rješenja sa fokusom na maloljetna lica, ali i uspostavljanje okvira za efikasniju prevenciju maloljetničke delikvencije.

Vasilje Radulović, saradnik na programima