Zdravlje i stabilnost ministara preduslov za dobru Vladu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio Inicijativu Vladi da se Predlogom Zakona o Vladi definiše zakonska obaveza ljekarskog pregleda za članove Vlade (predsjednika Vlade, potpredsjenika/ke i ministre) i generalnog sekretara, a koji podrazumijeva i posebno testiranje mentalno – psihološke sposobnosti za obavljanje najviših javnih funkcija, kao i inicijalno i kasnije redovno nenajavljeno testiranje na psihoaktivne supstance.

CGO se godinama zalaže za usvajanje Zakon o Vladi, kao i Zakona o Skupštini, i pažljivo prati izradu Nacrta Zakona o Vladi a kako bi mogli doprinijeti da taj zakonski tekst bude sveobuhvatan i kvalitetan.

Postojećim zakonodavnim okvirom propisano je da su državni službenici i namještenici, ali i drugi javni funkcioneri, u obavezi prilikom stupanja u radni odnos ili na funkciju uraditi ljekarski pregled i priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a kako bi ispunili uslove za zasnivanje radnog odnosa ili imenovanja. Takva obaveza, međutim, ne postoji za najviše funkcionere izvršne vlasti, a Zakon o Vladi je najbolja prilika da se to ispravi, ali i naprave unaprijeđenja koja prate savremene potrebe.

CGO cijeni da nema razloga da najviši funkcioneri izvršne vlasti ne prolaze ni osnovne ljekarske preglede koji se traže svim službenicima i namještenicima, ali i drugim javnim funkcionerima, a na što obavezuje i princip jednakosti pred zakonom, ali i kompleksnost i odgovornost njihovih funkcija.

CGO ukazuje da su ovakve inicijative već pokrenute i u regionu od strane progresivnih političara, i da se naslanjamo i na te dobre prakse. U tom pravcu ističemo inicijativu poslanika SDP-a iz Bosne i Hercegovine, Saše Magazinovića, s kraja 2021. godine. Tu inicijativu je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio 27. aprila 2022. godine i zadužio Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance.

Donošenje Zakona o Vladi otvara adekvatan prostor da se članovi i članice Vlade i generalni sekretar/ka izjednače sa ostalim državnim službenicima i javnim funkcionerima kada su uslovi pristupanja državnoj službi ili funkciji u pitanju, ali i da budu primjer drugima u dijelu provjera zdravstvenih sposobnosti za obavljanje poslova u javnom interesu.

CGO izražava nadu da će ovaj prijedlog dobiti podršku članova Radnog tijela i same Vlade, kao i Skupštine koja ga konačno usvaja. Vjerujemo i da će imati široku podršku javnosti koja nesumnjivo želi na takvim funkcijama osobe koje su sposobne donositi odluke od javnog interesa a za koje ne postoji sumnja u njihove zdravstvene sposobnosti ili neprimjerene uticaje bilo kakvih supstanci.

CGO očekuje da proces javne rasprave oko Nacrta Zakona o Vladi bude efektivno inkluzivan, transparentan i odgovoran, a što podrazumijeva uvažavanja mišljenja kritički orijentisanog dijela civilnog društva kako bi Crna Gora dobila što kvalitetniji i kompletniji Zakon o Vladi. CGO poziva i druge subjekte ili pojedince koji ovu našu inicijativu cijene važnom da se javno o njoj odrede.

Nikola Mirković, saradnik na programima