Oglas za polaznike XXVI generacija Škole ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike XXVI generacije

ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA

– škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka, želiš da učiš o ljudskim pravima i doprineseš borbi protiv govora mržnje, upoznaš se i družiš sa vršnjacima/kinjama, proširiš i razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima motivisanim da se aktivno angažuju u rješavanju problema sa kojima se društvo suočava, smatraš da nemaš dovoljno informacija i želiš da stekneš znanja i izgradiš vještine aktivnog učešća u zagovaranju i promociji ljudskih prava u svojoj školi i sredini u kojoj živiš, onda je Škola ljudskih prava pravo mjesto i prilika za tebe!

Cilj XXVI Škole ljudskih prava je da kroz intenzivan višednevni program – predavanja, radionice, forum teatar, projekcije filmova – pruži učesnicima/cama znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje ljudskih prava, razvoju ljudskih prava kroz generacije, kulturi ljudskih prava, principima demokratije, tolerancije, solidarnosti, nenasilne komunikacije, zakonodavnom okviru i institucionalnim mehanizmima koji stoje na raspolaganju građanima/kama kao sredstva zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije. Fokus ove generacije Škole je borba protiv govora mržnje, prepoznavanje i prijavljivanje govora mržnje, ali i načini vođenja komunikacije kao kontranarativa govoru mržnje na društvenim medijima, kako među vršnjacima/kinama tako i u lokalnoj zajednici generalno.

Škola, pored širokog teorijskih i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Ko može da se prijavi za Školu ljudskih prava?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja Glavnog grada Podgorice i opštine Tuzi.

Kako se prijaviti za Školu ljudskih prava?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail na info@cgo-cce.org, sa naznakom „Za Školu ljudskih prava, XXVI generacija“.

Prednost pri selekciji Škole imaju pripadnici/e marginalizovanih grupa.

Rok za slanje prijava je 8. septembar 2022. godine.

Škola je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program pokriva CGO. XXVI generacija Škole ljudskih prava se organizuje uz podršku Savjeta Evrope, kao podržavajuća aktivnost kampanje Block the hatred. Share the love Savjeta Evrope. Detaljne informacije o programu Škole dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu poslije procesa selekcije, a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona 020 228 479, kao i putem naših socijalnih mreža.