Nezakonito je finansiranje privatnih škola koje nisu licencirane u skladu sa procedurama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je danas ministru prosvjete, Miomiru Vojinoviću, Inicijativu za preispitivanje zakonitosti licenciranja privatnih ustanova Srednja vjerska škola „Sveti Sava“ iz Podgorice i Gimnazija „Mitropolit Sava hadži Kosanović“ iz Nikšića i povlačenje zahtjeva za njihovo finansiranje iz Budžeta.

CGO cijeni da sa zahtjevom za opredjeljivanje 900, 000 EUR iz Budžeta Crne Gore za finansiranje dvije privatne ustanove koje nijesu licencirane u skladu sa zakonskom procedurom ministar ulazi u zonu krivične i prekršajne odgovornosti.

Naime, nekoliko dana pred formalni kraj mandata, bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vesna Bratić, u aprilu 2022.godine, izdala je rješenje o licenciranju ovih ustanova upitne zakonitosti. Podsjećamo da je toj Vladi izglasano nepovjerenje početkom februara 2022. godine i da je ovaj akt donešen u njenom tehničkom mandatu što mu čini upitnim i legitimitet.

Licenca za privatnu ustanovu obrazovanja i vaspitanja, između ostalog, ostvaruje se na osnovu obrazovnog programa (kurikuluma) a javno važeći postaje kada ga donese Ministarstvo nakon odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje kao nadležnog tijela. Nacionalni savjet u aprilu 2022. godine nije postojao, jer mu je u septembru 2021. godine, istekao mandat, a što je dodatno pitanje neažurnosti tadašnje ministarke da ovo pitanje pokrene na Vladi. Iz ovog je bjelodano da navedene privatne ustanove nisu mogle dobiti licencu za rad, a posljedično nezakonito bi bilo i njihovo finansiranje iz Budžeta.

Ministarstvo ne može mijenjati posebni dio javno važećeg obrazovnog programa koji utvrdi Nacionalni savjet, kada ga utvrdi, a što ovdje nije bio slučaj. Jedina uloga Ministarstva je da eventualno vrati Nacionalnom savjetu utvrđeni posebni dio javno važećeg obrazovnog programa na ponovno razmatranje i utvrđivanje, a što se nije desilo, jer ovo tijelo nije ni postojalo.

U tom kontekstu, nijesu mogla biti donešena ni mjerila za utvrđivanje punovažnosti i jednake vrijednosti obrazovnog programa privatne ustanove sa javno važećim obrazovnim programom koje donosi Nacionalni savjet, na prijedlog Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje. Usput, nema javno dostupnih informacija ni da su u ovaj proces uopšte bili uključeni Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje.

CGO smatra da je nesporno da ove ustanove ne mogu početi sa radom dok se ne pokrene postupak za preispitivanje nezakonito izdatih licenci, ali i ponovni postupak za njihovo izdavanje koji povlači precizne procedure. Do tada, svako postupanje Ministarstva po trenutno nezakonitim rješenjima o licenciranju gore navedenih ustanova čini ministra i Ministarstvo saučesnicima u kršenju zakona.

CGO izražava uvjerenje da ministar Vojinović neće svjesno praviti još jednu štetu po Budžet Crne Gore zarad ostvarenja nekih partikularnih interesa, kao što je to činila bivša ministarka Bratić za čije nepoštovanje zakona već dolaze pravosnažne presude koje će plaćati svi građani i građanke Crne Gore.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica