Reakcija koalicije Ravnopravno na napad premijera Abazovića na Udruženje Roditelji

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno, u okviru koje sarađuje 37 nevladinih organizacija i institucija, najoštrije osuđuje napad predsjednika Vlade Crne Gore, Dritana Abazovića, na Udruženje Roditelji i izražava punu podršku ovoj organizaciji koja godinama posvećeno radi  na unaprjeđenju položaja  roditelja i djece u Crnoj Gori,  o čemu svjedoče konkretni rezultati njihovog  rada. 

Nedopustivo je da se premijer služi neistinitim optužbama kako bi urušio ugled nevladinih organizacija koje argumentovano kritikuju odluke Vlade koje nijesu u interesu  djece i njihovog obrazovanja.

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno podsjeća da su organizacije i aktivisti/kinje civilnog društva u Crnoj Gori na udaru pojedinih političara iz vlasti i iz opozicije, te političkih pokreta u nastajanju, u svakoj prilici kada izraze neslaganje sa njihovim  javnim djelovanjem ili izostankom djelovanja. Metode su uvijek iste – neutemeljene  optužbe da ”nepodobne” organizacije  pripadaju suprotstavljenoj političkoj strukturi, stranim interesnim grupama, plaćenicima itd. Zabrinjava i kontinuitet ove prakse koju nastavlja i aktuelni premijer, a posebno imajući u vidu da dolaze sa takve pozicije moći.

Podsjećamo premijera da nevladin sektor treba da bude snažan kontrolni mehanizam vlasti – ko god je vršio, a što su i očekivanja građana i građanki na što ukazuju i relevantna istraživanja javnog mnjenja. Demokratski kapacitet ili izostanak tog kapaciteta donosilaca odluka se mjeri, između ostalog, i odnosom prema kritički orijentisanom NVO sektoru.

Mi ćemo nastaviti da vršimo svoju kontrolnu ulogu i da ukazujemo na štetne odluke kojima se narušavaju interesi građana i građanki Crne Gore, a naročito interesi ranjivih grupa, među kojima su svakako i djeca.

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba Ravnopravno poziva premijera da se uzdrži od izjava koje ne pristoje funkciji koju obavlja, da prekine sa etiketiranjem na NVO koje rade svoj posao i da demonstrira odgovornost kroz stvaranje povoljnog okruženja za rad nevladinih organizacija. Nema funkcionalne demokratije u društvu u kojem nevladine organizacije ne mogu izraziti svoj kritički stav bez bojazni od napada.

Asocijacija Spektra
Akcija za ljudska prava
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za ženska prava
Crnogorska mreža za smanjenje štete LINK
Unija srednjoškolaca Crne Gore
Crnogorski ženski lobi
Udruženje Stana
Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA
Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)
Juventas
Centar za afirmaciju RE populacije
NVO Prima
Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Institut Alternativa