Mladi između marginalizacije, radikalizacije i potencijala

O publikaciji

Autori: Nikola Mirković, Nikola Obradović, Željka Ćetković, Petar Đukanović

Godina izdanja: 2023.


Mladi su ključni resurs za demokratski prosperitet, rast i razvoj svakog društva, uključujući i crnogorsko.

Publikacija koja je pred vama predstavlja nalaze empirijskog istraživanja i fokusa grupa sa mladima, a sa ciljem dubljeg sagledavanja realnosti svakodnevnog života, iskustava i potreba mladih u Crnoj Gori. Istraživanje je obuhvatilo brojna pitanja - od načina na koji mladi koriste svoje slobodno vrijeme, kako se obrazuju i suočavaju sa izazovima zapošljavanja, koliko su zadovoljni svojim porodičnim i ličnim životom, prema kome imaju socijalnu distancu, a koga doživljavaju diskriminisanim, do toga koliko su angažovani u društveno-političkim procesima. Kroz analizu svakog od ovih segmenata, daje se uvid kako u pojedinačne izazove, tako i u šire implikacije koje nose.


Publikacija dio projekta „DJELUJEM – MIJENJAM!“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Podgorici.