REKOM – III obnovljeni poziv za projekte OCD iz BiH, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i sa Kosova

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime REKOM mreže pomirenja,

obnavlja III poziv za projekte organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i sa Kosova

Prijedloge projekata, koji doprinose širenju znanja o sudskim činjenicama i jačanju glasa žrtava, prihvatanju i otkrivanju činjenica o ratnim događajima i zločinima u lokalnoj zajednici, izgradnji regionalne kulture sjećanja i pomirenja, možete dostaviti do 20. septembra 2023. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje:

  • koje imaju status pravnog lica u skladu sa nacionalnim propisima u BiH, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, na Kosovu ili u Crnoj Gori;
  • neprofitne;
  • aktivne na nivou lokalne zajednice;
  • raspolažu organizacionim kapacitetima i direktno su odgovorne za pripremu i realizaciju   projekata (sa partnerima, ukoliko ih ima).

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular i Prijedlog budžeta. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

Prijava na konkurs, zajedno sa pratećom tehničkom dokumentacijom, šalje se mailom na adresu: recom.call@cgo-cce.org, sa naznakom – „Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva  – REKOM mreža pomirenja”.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na recom.call@cgo-cce.org, najkasnije do 12. septembra 2023. godine.

Ukupan iznos sredstava za sprovođenje obnovljenog trećeg konkursa je 43.000 EUR, a najveći iznos pojedinačnog granta je 7.000 EUR.

NAPOMENA: Sve prijave, koje su podnijete po III pozivu, smatraće se podnijetim prijavama i na ovom obnovljenom konkursu. U slučaju da su organizacije u međuvremenu pribavile sredstva za realizaciju prijavljenog projekta ili da žele izmijeniti aktivnosti neophodno je o tome obavijestiti CGO.