KONKURS za pohađanje programa neformalne obuke i plaćenog radnog angažmana za nezapošljene mlade sa teritorije Crne Gore do 30. godina

YouthJobLinkKONKURS

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, raspisuje

KONKURS
za pohađanje programa neformalne obuke i plaćenog radnog angažmana
za nezapošljene mlade sa teritorije Crne Gore do 30. godina

Program obuke obuhvata tri modula:

  • meke vještine – vještine komunikacije i javnog predstavljanja, profesionalne korespondencije, radne etikecije i pripreme za intervju za posao;
  • projektni ciklus – identifikovanje društvenih problema koje je potrebno adresirati, osmišljavanje konkretne ideje, pisanje projekta i prijedloga budžeta, pravila implementacije projekta, izvještavanje o projektu;
  • socijalno preduzetništvo – specifičnosti i prednosti socijalnog preduzetništva, položaj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori, koncept socijalnih preduzeća, značaj poslovanja u korist društva, kratak kurs o ljudskim pravima ranjivih/marginalizovanih grupa.

Sva tri modula biće organizovana u Podgorici tokom oktobra i novembra 2023. godine.

Ukupan broj učesnika/ca obuke je 40, dok će 10 učesnika/ca iz te grupe imati priliku da stečeno znanje i vještine primijene u okviru plaćenog radnog angažmana u trajanju od šest mjeseci u socijalnim preduzećima.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti slanjem CV-ja i motivacionog pisma na info@cgo-cce.org sa naznakom „Za YouthJobLink“, najkasnije do 9. oktobra 2023. godine do 16h00.

 Kriterijumi odabira obuhvataju kvalitet prijave, stepen iskazane motivacije, mogućnost primjene vještina i znanja. Prilikom selekcije vodiće se računa i o rodnoj izbalansiranosti i drugim različitostima, posebno kad su u pitanju marginalizovane grupe po različitim osnovama.

 Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu pozvati CGO na 020 228 479 ili se obratiti putem e-mail-a: info@cgo-cce.org