Tender za konferencijske usluge za 4 treninga YouthJobLink

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje

TENDER
za podnošenje ponuda za smještaj i konferencijske usluge za potrebe organizacije
4 treninga

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća!“, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, organizuje 4 treninga sa ciljem unaprijeđenja pristupa poslu za mlade kao ranjivu kategoriju koja je isključena sa tržišta rada, kroz povezivanje sa poslodavcima.

Organizacija 4 treninga podrazumijeva angažman hotelskih usluga smještaja, konferencijske sale, kao i usluga obroka i osvježenja.

Ko može poslati ponudu?

Hoteli sa kapacitetom konferencijske sale za 45 osoba na teritoriji Podgorice.

Kako poslati ponudu?

Praćenjem instrukcija iz dijela A tenderske dokumentacije i slanjem tehničke i finansijske ponude.

Tendersku dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih linkova:

Dio A: Informacija za ponuđače
Dio B: Tehnička ponuda
Dio C: Finansijska ponuda

Napomena: cijene u dijelu C: finansijska ponuda treba da budu izražene bez PDV-a.

Rok za slanje ponuda je 7. decembar 2023. do 16:00h.

Odabir najboljeg ponuđača biće obavljen interno u skladu sa utvrđenim procedurama koje se zasnivaju na sljedećem kriterijumu:  „Najbolja cijena u odnosu na ponuđeni kvalitet“.