Mladi žele da rješavaju društvene probleme

Mladi žele da budu uključeni u rješavanje društvenih problema, centralni je zaključak Škole omladinskog aktivizma za srednjoškolce iz centralne crnogorske regije, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

Kroz intenzivni dvodnevni program, mladi su učili o karakteristikama omladinskog aktivizma, osnovama ljudskih prava i njihovoj zaštiti, primjerima aktivističkih borbi, ali i vještini retorike, kao i kreiranju i zagovaranju omladinskih inicijativa. Rad je bio uglavnom interaktivan, uključujući kratka uvodna predavanja koja su pratile radionice, rad u grupama, projekcije filmova, simulacije i otvorene diskusije.

Cilj Škole omladinskog aktivizma je izgradnja kapaciteta mladih kako bi se pozicionirali kao aktivni građani/ke koji doprinose društvenim promjenama i promociji ljudskih prava u Crnoj Gori.

Mladi prepoznaju ključne društvene probleme i zainteresovani su da učestvuju u njihovom rješavanju, ali smatraju da donosioci odluka moraju biti otvoreni prema njihovim idejama i pružiti im prostora da iskažu stavove.

„Mladima je potreban vjetar u leđa, odnosno da im se pruži šansa i nada kako bi ostvarili svoje ciljeve. Voljela bih da vidim svoje vršnjake kako se bore u ovoj zemlji, a ne da je napuštaju kao što to radi većina,“ ukazuje Arijana Emini, učenica Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ u Podgorici.

Na sličnoj je liniji i njena vršnjakinja iz Nikšića. „Položaj mladih u Crnoj Gori je veoma loš i demotivišući, pa nije iznenađenje što mnogi odlaze van države u potrazi za drugim prilikama. Smatram da bi mladi morali biti više uključeni u događaje koji se njih tiču, a od države  se očekuje da takve prilike više pruža, kao i da daje podršku mladima,“ ocjenjuje Isidora Đukanović, učenica Prve srednje stručne škole iz Nikšića.

 „Mladi treba da budu aktivno uključeni u društvene procese, jer je i naš glas važan za donošenje odluka koje oblikuju budućnost. Uključivanje mladih donosi nove ideje, perspektive i energiju a to može doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu,“ poručuje Anja Odalović, učenica Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Nikšića.

Azra Vuković, izvršna direktorka NVO Green Home i predavačica na Školi omladinskog aktivizma podsjetila je na značaj omladinskog aktivizma i u specifičnim oblastima. „Jačanje omladinskog aktivizma u oblasti zaštite životne sredine važno je iz ugla uticaja koji svaki pojedinac ima na životnu sredinu, kao i iz ugla mogućnosti za pokretanje različitih društvenih akcija koje doprinose poboljšanju stanja životne sredine. Tu mladi imaju značajnu ulogu. Pravovremenim jačanjem mladih u ovoj oblasti doprinosimo stvaranju generacija koje su spremne da daju svoj doprinos u pravcu očuvanja prirode ali i da reaguju u situacijama kada je ista narušena,“ poručila je Vuković.

Miloš Knežević, izvršni direktor Crnogorske LGBTIQ asocijacije Kvir Montenegro, pomogao je učesnicima Škole omladinskog aktivizma da oblikuju njihove inicijative. „Omladinske inicijative su ključne, jer omogućavaju mladima da izraze svoje ideje, da aktivno učestvuju u društvenim promjenama i razvijaju osjećaj da su ravnopravni činioci društva. Osim toga, ovim se razvija i osjećaj odgovornosti prema zajednici, kao i razumijevanje mladih da su sadašnjost ovog društva i da svojom aktivnom participacijom grade bolje sjutra za sve nas. Omogućavanje mladima da se čuje njihov glas ih osnažuje, gradi samopouzdanje i podstiče aktivno građanstvo, čime se formira zdravo društvo koje cijeni doprinos svakog pojedinca/ke,“ naglasio je on.

Predavači i radioničari na Školi omladinskog aktivizma bili su stručnjaci/kinje iz oblasti ljudskih prava i aktivizma iz akademske sfere, civilnog društva i advokature. Učesnici/ce su bili mladi različitog doba iz 12 srednjih škola i pet opština centralne regije Crne Gore, odnosno iz Podgorice, Zete, Tuzi, Nikšića i Cetinja.

Školu omladinskog aktivizma je uspješno završilo 26 srednjoškolaca/ki: Arijana Emini, Katarina Šipčić, Ksenija Ašanin, Ksenija Martinović, Mara Rakčević, Sava Radović, Uroš Petrović, Andrea Maraš, Ksenija Kumburović, Leonora Cacević, Linda Gojçaj, Andrea Mijović, Anja Mićanović, Andrea Mišković, Sara Mirković, Anja Odalović, Isidora Đukanović, Itana Pavlović, Jelena Milović, Milica Bogetić, Tamara Adžić, Tijana Matijašević, Helena Jovanović, Nađa Stanojević, Zorana Zečević i Andrija Stijepović.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo