Nazivi javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja moraju biti zakoniti i opšteprihvaćeni

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je 44. Vladi i Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Inicijativu za stavljanje van snage Odluke o osnivanju Javne predškolske ustanove „Majka Tereza“ u Tuzima u dijelu davanja naziva ustanove jer je isti dodijeljen na nezakonit način, odnosno prekršene su procedure propisane Zakonom o spomen obilježjima, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, ali i Ustav koji Crnu Goru definiše kao sekularnu državu.

Raniji nazv „Dječija radost“ ukazuje na ono što je svim roditeljima zajedničko – dobrobit djece, a ne dijeli ih po bilo kojoj liniji, kao što se to čini davanjem naziva po kanonizovanoj ličnosti u okviru jedne vjerske zajednice, a imajući u vidu da su Tuzi multietnička i multikulturalna sredina. Svako akcentovanje pojedinih kanonizovanih ličnosti na javnim ustanovama kao spomen obilježja, poput imena Majka Tereza, čije ime u Tuzima već nosi privatna predškolska ustanova pri Katoličkoj crkvi, nije preporučljivo sa aspekta poštovanja međuljudskih odnosa, ljudskih prava u sredinama različitih kultura, kao i principa interkulturalnosti. CGO naglašava da su vrijednosti i doprinos koji je dala Majka Tereza nesporne i da ova Inicijativa ni na koji način to ne dovodi u pitanje, već štiti njeno naslijeđe tako što je stavlja izvan bilo kakvih lokalnih induktora podjela.

CGO podsjeća da je ranija vaspitna jedinica „Dječija radost“ u Tuzima bila dio JPU „Đina Vrbica“. Tadašnji predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj, uz saglasnost Sekretarijata za lokalnu samoupravu Tuzi, a mimo prethodne rasprave i odlučivanja u Skupštini Opštine Tuzi, podnio je nadležnom Ministarstvu prosvjete, kao osnivaču ovog vrtića, prijedlog o osamostaljenju ovog vrtića i njegovom preimenovanju. Ministarstvo prosvjete je tražilo od Minestarstva kulture i medija, koje je nadležno za davanje imena spomen obilježjima, mišljenje o prijedlogu promjene naziva vrtića. Ministarstvo kulture i medija konstatuje da predsjednik Opštine Tuzi nije ispoštovao proceduru propisanu Zakonom o spomen obilježjima, te da će samo u propisanoj zakonskoj proceduri razmotriti prijedlog, uz napomenu da tome treba da prethodi adekvatan akt Opštine Tuzi i ponovno pokretanje postupka. Međutim, Ministarstvo prosvjete je postupilo suprotno dopisu Ministarstva kulture i medija, pripremilo Odluku i uputilo je Vladi na usvajanje. Posljedično, Vlada donosi spornu Odluku na sjednici 06. 10. 2022. godine, a dan nakon njenog objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, 20. 10. 2022. godine, vaspitna jedinica postaje samostalna Javna predškolska ustanova sa novim nazivom – „Majka Tereza“.

Pored evidentnih zakonskih nedostatnosti, CGO osporava ovu Odluka u dijelu naziva ustanove i zbog toga što nije donešena konsenzusom svih subjekata, niti je izraz uvažavanja multikulturalnosti djece, roditelja, zapošljenih, ali i građana i građanki Tuzi. S obzirom da se radi o javnoj ustanovi koja se finansira novcem svih građana i građanki, a za čiju promjenu naziva su izrazili neslaganje i predstavnici Katoličke crkve i Islamske zajednice, ističući i pijetet prema Majci Terezi i njenom radu, cijenimo da ovu Odluku Vlade Crne Gore treba staviti van snage kao nezakonitu i neligitimnu i vratiti stari naziv ustanovi.

CGO ostaje pri principijelnom stavu da se obrazovni sistem mora zaštiti od svih oblika religijskog uticaja i u tom okviru izražavamo nadu da će se se ova Inicijativa hitno naći na sjednici Vlade, ali i očekivanje da će svi akteri ovo pitanje adresirati na objektivan način.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica