Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce društvene grupe predmeta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV

za

učesnike/ce treninga za nastavnike/ce društvene grupe predmeta o savremenim metodama podučavanja multikulturalizma i interkulturalizma

Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce društvene grupe predmeta osnovnih i srednjih škola na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o savremenim metoda vođenja nastave.

Jednodnevni trening će uključiti predavanja i radionice sa fokusom na multikulturalizam, interkulturalizam, kulturu i izazove u koncipiranju nastave o kulturama manjina. Posebna pažnja biće posvećena metodologiji izvođenja nastave ovih tema, uz akcenat i na nastavu koja se izvodi u multietničkim grupama.

Na treningu će biti detaljno predstavljen i materijal koji su treneri razvili, a koji će učesnicima biti koristan u budućem praktičnom radu. Takođe, svi učesnici dobiće potvrdu o završenom treningu.

Trening će biti održan 02. februara 2024. godine u Podgorici, a troškove organizacije i prevoza učesnika izvan Podgorice snosi organizator.

Prijava uključuje kratku biografiju sa kontakt informacijama (osnovni podaci, naziv škole, predmet koji kandidat/kinja predaje), a šalje se elektronskom poštom na info@cgo-cce.org uz naslov: Prijava na trening za nastavnike/ce.

Odabrani kandidati/kinje biće obaviješteni o detaljima treninga.

Trening za nastavnike/ce društvene grupe predmeta o savremenim metodama podučavanja multikulturalizma i interkulturalizma organizuje se u okviru projekta „Prihvati različitosti, osvijesti umove“ (Embrace Diversity, Empower Minds) koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kanade.