Tender za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji finansijski podržava Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, sprovodi istraživanje javnog mnjenja o ulozi civilnog društva u procesu demokratizacije i evropeizacije Crne Gore.

Ko može poslati ponudu?

Agencije i organizacije koje se bave istraživanjima javnog mnjenja.

Kako poslati ponudu?

Praćenjem instrukcija iz dijela A tenderske dokumentacije i slanjem tehničke i finansijske ponude.

Tendersku dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih linkova:

Napomena: cijene u dijelu C – finansijska ponuda treba da budu izražene bez PDV-a.

Rok za slanje ponuda je 10. januar 2024. godine do 16:00.

Odabir najboljeg ponuđača biće obavljen interno u skladu sa utvrđenim procedurama koje se zasnivaju na sljedećem kriterijumu: „Najbolja vrijednost za novac“.