Znanje o upravljanju projektnim ciklusom prednost mladima u pronalasku posla

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, od 26. do 28. decembra godine, u Podgorici, drugi modul programa izgradnje kapaciteta mladih na temu upravljanja projektnim ciklusom. Ovaj program je dio projekta YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji CGO sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade Crne Gore, sa ciljem da unaprijedi konkurentnost mladih na tržištu rada i poboljša njihovu zapošljivost. Program uključuje tri modula, a zatim slijedi zapošljavanje deset odabranih mladih u trajanju od pola godine.

Upravljanje projektnim ciklusom podrazumijeva vještine identifikovanja društvenih problema i nastojanje da se isti adresiraju kroz struktuiran pristup koji omogućava iscrpna analiza konteksta, problema, ali i osmišljavanje aktivnosti koje će doprinijeti rješavanju problema. Intenzivni trodnevni trening je podstakao mlade da razmišljaju analitički, logički i u javnom interesu, osposobljavajući ih da projektni ciklus koriste kao način da doprinesu ukupnom razvoju društva i u konačnici poboljšaju svoju zapošljivost, s obzirom da se pokazalo da veliki broj poslodavaca u Crnoj Gori upravo cijeni vještine pisanja i sprovođenja projekata.

„Vještine upravljanja projektnim ciklusom su korisne za sve mlade koji imaju potrebu da doprinesu promjenama, nezavisno od oblasti djelovanja. One im pomažu da problemima pristupaju analitično i da osmišljavaju projekte koji su utemeljeni na stvarnim, a ne na pretpostavljenim potrebama ciljnih grupa.“, navodi Marina Vuković, jedna od trenerica. „Sa druge strane, vještine analitičkog razmišljanja, rješavanja problema i generalno upravljanje projekta već godinama zauzimaju vodeća mjesta kada su u pitanju najtraženije poslovne vještine globalno i čini mi se da i u Crnoj Gori njihov značaj sve više dolazi do izražaja,“ zaključila je Vuković.

„Tokom obuke mladi su pokazali visok stepen zainteresovanosti i posvećenosti radu, upravo zato što su prepoznali pisanje projekata kao važnu vještinu koja im može biti od pomoći u poslovnom, ali i privatnom životu. Razdvajanje uzroka od posljedica problema, postavljanje jasnih ciljeva i adekvatnih akcija je prepoznato kao put do potrebnih promjena,“ naglašava Lidija Brnović, jedna od trenerica ocjenjujući interesovanje mladih za projektni ciklus.

„Smatram da treninzima ovog formata, gdje se praktično radi na određenom problemu, mladi imaju mogućnost da usvoje praktične vještine koje su ključne i koje će sigurno biti od koristi u procesu tranzicije na tržištu rada. Posebno kada uzmemo u obzir formalno obrazovanje gdje je fokus više na teoriji, ali i da nemamo prilika da ovakve vještine, kao što je pisanje projekata, usvojimo na fakultetu,“ ocjenjuje Serđan Baftijari, trideset-jednogodišnji učesnik treninga iz Podgorice. „Nadam se da će se ovakva praksa nastaviti i da će i drugi mladi imati priliku da uzmu učešće na sličnim obukama,“ iznosi Baftijari.

„Pošto nisam ranije imala priliku da se upoznam sa upravljanjem projektnim ciklusom ovo mi je bilo vrlo korisno da bih u budućnosti unaprijedila šanse za pronalaženje posla,“ navodi Iva Vukotić, dvadeset-četvorogodišnja učesnica treninga iz Herceg Novog. „Mislim da su u pitanju važne vještine koje mogu povećati našu vrijednost na tršištu rada, ali i pomoći da se na budućem radnom mjestu pokažemo kao sposobni da rješavamo probleme i dajemo doprinos konkretnim projektima,“ zaključuje Vukotić.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo