Javni poziv za učesnike/ce tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za mlade

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

raspisuje

JAVNI POZIV
za učesnike/ce tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za mlade

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za srednjoškolce/ke iz Crne Gore. Treninzi će biti organizovani u Bijelom Polju, Podgorici i Kotoru za mlade iz ovih i susjednih opština.

Cilj ovih treninga je jačanje interkulturalnih kompetencija kod mladih kako bi unaprijedili razumijevanje i prihvatanje različitih kultura, tradicija i identiteta, odnosno sticanje vještina komunikacije, saradnje i nenasilnog rješavanja sukoba u multikulturalnom okruženju. Takođe, osnažiće se vještine aktivnog angažmana mladih na zagovaranju vrijednosti interkulturalizma u školi, vršnjačkoj grupi i široj lokalnoj zajednici čime se doprinosi oblikovanju inkluzivnog i tolerantnog društva.

Ko se može prijaviti za treninge o multikulturalizmu za mlade?

Redovni učenici/e svih srednjih škola u Crnoj Gori.

Kako se i do kada prijaviti za trening o multikulturalizmu za mlade?

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti slanjem popunjene prijave i motivacionog pisma na info@cgo-cce.org sa naznakom „Za trening o multikulturalizmu“. Rok za podnošenje prijava je 28. januar 2024. godine.

Nakon održanih treninga najaktivniji učesnici/e će imati priliku da budu dio debatnog takmičenja, a za pobjednike takmičenja obezbijeđene su nagrade.

Treninzi za mlade o multikulturalizmu se organizuju u okviru projekta „Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje” koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.