Konkurs za podršku lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

u okviru projekta

PAKT protiv korupcije
(Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija)

raspisuje

KONKURS
za podršku lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije

Konkurs ima za cilj je podsticanje i jačanje aktivizma građana i građanki, kroz pružanje finansijske i tehničke podrške lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije u oblasti obrazovanja, zdravstva, lokalne uprave, bezbijednosti i pravosuđa.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju lokalne organizacija/grupe građana/OCD neprofitnog karaktera koje će biti direktno odgovorne za pripremu i upravljanje podržanim akcijama/aktivnostima.

Svi detalji su objašnjeni u Vodiču.

Ukupan iznos od 12,000.00€ biće raspodijeljen kroz ovaj konkurs. Prijavljene akcije/aktivnosti će biti podržane različitim iznosima, između minimalnih 500€ do maksimalnih 2,500€, sve dok se planirani iznos ne iskoristi u potpunosti.

Zainteresovani su u obavezi da dostave popunjen prijavni paket, koji se sastoji od prijavnog formulara i prijedloga budžeta u elektronskoj verziji, a šalje se na adresu info@cgo-cce.org, sa naznakom KONKURS – PAKT protiv korupcije.

Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti slanjem pitanja na info@cgo-cce.org.

Važni datumi:

Otvaranje poziva za podnošenje prijedloga: 12. januar 2024. godine

Prvi presjek pristiglih prijedloga i odlučivanje – kraj marta 2024. godine.

Drugi presjek pristiglih prijedloga i odlučivanje – kraj juna 2024. godine.

Treći presjek pristiglih prijedloga i odlučivanje – kraj septembra 2024. godine.

Četvrti presjek pristiglih prijedloga i odlučivanje – kraj decembra 2024. godine.

Konkurs se objavljuje u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).