Konkurs za učesnike/ce Škole tranzicione pravde

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

raspisuje KONKURS za učesnike/ce

ŠKOLE TRANZICIONE PRAVDE

Ako si mlada osoba, od 18 do 35 godina, i želiš saznati više o konceptu tranzicione pravde, kulturi sjećanja, ratovima 90ih, ratnim zločinima i stradanjima na prostoru bivše SFRJ i Crne Gore, ali i kasnije doprinositi procesu suočavanja sa prošlošću, kao jednom od temelja demokratizacije i evropeizacije crnogorskog društva, onda je Škola tranzicione pravda program za tebe!

Škola tranzicione pravde kroz tri modula i sveobuhvatan program predavanja, radionica, debata, projekcija filmova, posjeta mjestima sjećanja ili stradanja i institucijama, omogućava učesnicima/ama sticanje dragocjenih i potrebnih znanja koja još uvijek nisu dio formalnog obrazovnog sistema.

Sesije u okviru prvog modula biće održane tokom četvorodnevnog programa, dok će drugi modul činiti trodnevna studijska posjeta i obilazak mjesta stradanja na sjeveru i jugu Crne Gore. U okviru trećeg modula biće organizovana posjeta institucijama i sastanak sa njihovim predstavnicima, a tom prilikom biće organizovana i svečana dodjela diploma učesnicima/cama koji uspješno završe program.

Sesije će voditi stručnjaci i stručnjakinje koji fokus imaju na ljudskim pravima, humanitarnom pravu, međunarodnim odnosima i evropskim integracijama, a dolaze iz akademske zajednice, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, institucija, medija, itd.

Ko se može prijaviti za Školu tranzicione pravde?

Studenti/kinje, aktivisti/kinje, novinari/ke, istraživači/ce i mlađi profesionalci/ke.

Kako se i do kada prijaviti za Školu tranzicione pravde?

Prijave (CV sa kontakt podacima i kratko motivaciono pismo) se šalju najkasnije do 9. februara 2024. godine do 17h, elektronskom poštom na info@cgo-cce.org, sa naznakom Prijava – Škola tranzicione pravde – IME PREZIME.

Škola tranzicione pravde je besplatna za odabrane učesnike/ce, što znači da sve troškove vezane za program pokriva CGO.

Detaljne informacije o programu dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Školu tranzicione pravde nakon procesa selekcije, a na osnovu evaluacije prijava.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj 020 228 479, kao i putem naših socijalnih mreža.

Škola tranzicione pravde se organizuje u okviru projekta Tranziciona pravda za pomirenje – obrazovanje za budućnost. Ovu aktivnost omogućava regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).