Poziv građanima i građankama da prijave slučajeve korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

u okviru projekta
PAKT protiv korupcije
(Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija)

raspisuje
poziv građanima i građankama da prijave slučajeve korupcije

Ovaj poziv ima za cilj pružanje doprinosa borbi protiv korupcije kroz ukazivanje ili procesuiranje konkretnih slučajevima u kojima su građani i građanke svjedoci ili oštećene strane zbog nečijeg koruptivnog ponašanja. To se primarno odnosi na različite oblike zloupotrebe položaja, ali i vršenje nedozvoljenog uticaja u cilju sticanja lične ili partikularne koristi, a na štetu javnog interesa.

Prijave se moraju odnosi na slučajeve koje sadrže elemente koruptivnog ponašanja, a u kojima je oštećen neki organ/organizacija ili građani i građanke. Ukoliko niste sigurni da li vaša prijava sadrži elemente koji upućuju na korupciju, pravni tim CGO-a stoji vam na raspolaganju radi pojašnjenja.

Sve pristigle prijave biće pažljivo analizirane od strane pravnog tima CGO-a. Ukoliko se utvrdi da postoji osnov za dalje postupanje i procesuiranje, iste će biti upućene Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) ili nadležnom Tužilaštvu. U suprotnom, podnosilac će dobiti pravni savjet o mogućim daljim koracima.

U pravcu jačanja svijesti građanstva o najlustrativnijim primjerima korupcije ili onima koji nose poseban rizik po javni interes, određeni broj slučajeva i načina postupanja u njima biće komuniciran sa javnošću.

Načini prijave:

  • online prijavu možete podnijeti ispunjavanjem formulara za prijavu korupcije i slanjem istog na email info@cgo-cce.org
  • putem telefona – pozivom na broj 020/228-479, svakog radnog dana od 10h00 do 14h00, a naš tim će evidentirati vašu prijavu ili vas povezati sa pravnim timom kako biste pružili potrebne informacije o slučaju
  • putem pošte – prijavu možete poslati i putem pošte na adresu CGO-a (ulica Svetlane Kane Radević, broj 1, 81000 Podgorica).

Poziv se objavljuje u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).