Jačanje interkulturalnih kompetencija kod mladih važno za njihovu budućnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, od 2. do 9. februara 2024. godine, organizovao tri dvodnevna interkativna treninga za oko 80 srednjoškolaca/ki iz gimnazija u Bijelom Polju, Podgorici i Kotoru na temu multikulturalnosti.  Program je dio projekta Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (MLJMP), a sa ciljem osnaživanja interkulturalnih kompetencija kod mladih, kako bi unaprijedili razumijevanje i prihvatanje različitih kultura, tradicija i identiteta, ali i razvijali aktivizam za djelovanje u zajednici.

Sa mladima je bitno razgovarati, jer im naša javnost ne ostavlja mnogo prostora da uoče koji je značaj uzajamne tolerancije i poštovanja drugih. Konačno, moraju se obrazovati o interkulturnom dijalogu, jer samo osvješćeni i suočeni sa vlastitim stereotipima, za koje su odgovorne institucije ove zemlje i porodično vaspitanje, vode ih prema drugom uz suštinsko razumjevanje i spašavanje budućnosti koju moraju živjeti zajedno”, poručuje Ervina Dabižinović, psihološkinja iz NVO ANIMA – Centra za žensko i mirovno obrazovanje, koja je bila jedna od predavačica na radionicama.

Nikoleta Đukanović, profesorica na Univerzitetu Donja Gorica i predavačica na radionicama, cijeni da globalni društveni izazovi utiču i na obrazovni sistem, te su uzrokovali potrebu za demokratizacijom obrazovanja, reforme na temelju demokratskih principa, demokratske kulture i multikulturalnih vrijednosti i principa.” Takođe, Đukanović je mišljenja da jevažno da se prepoznaju barijere kada je u pitanju primjena multikulturalnog obrazovanja u nastavi u srednjim školama u Crnoj Gori i da se identifikuju preporuke za unaprijeđenje multikulturalnog pristupa u obrazovnom sistemu, kao i da se o principima multikulturalizma razgovara za učenicima i učenicama kako u okviru nastavnih, tako i u okviru vannastavnih aktivnosti.”

Određen broj mladih ljudi je zainteresovan za teme koje se tiču multikulturalnosti, ali su u školskom sistemu to znanje i razvoj onemogućeni, pa sami traže odgovore.  Većina ili ne traži odgovore ili ih nalazi u crkvi, kao i većina nastavnog osoblja koji potpuno ignorišu ova znanja ili NVO. Nastavno osoblje i rukovodstva u obrazovnom sistemu moraju dobiti ova znanja i osvijestiti se o značaju ove teme. Njihova svjesna podrška može voditi promjenama, a bez njihovog učešća naši napori su uzaludni,” navodi Ljupka Kovačević, aktivistkinja iz NVO ANIMA – Centra za žensko i mirovno obrazovanje i takođe jedna od predavačica na programu.

Tamara Milaš, aktivistiknja u borbi za ljudska prava smatra da rad sa mladima na temama multikulturalizma i interkulturalizma predstavlja ključan korak ka izgradnji otpornijeg i inkluzivnijeg društva. “Kroz treninge, imali smo priliku jačati interkulturalne kompetencije mladih, ali ih i osvijestiti o važnosti njihove uloge kao nosilaca društvenih promjena u svijetu koji se sve više suočava s izazovima ekstremizma i radikalizma. Utisci su jako pozitivni i inspirativni, pokazujući da mladi, osnaženi pravim alatima i znanjem, mogu biti pokretači promjene. Ova iskustva potvrđuju da je ulaganje u interkulturalno obrazovanje mladih ne samo korisno, već i nužno za izgradnju svijetlije i pravednije budućnosti za sve nas”, zaključuje ona.

Marlena Ivanović, asistentkinja na programima