Obrazovanjem mladih do interkulturalnog društva

Dodjelom diploma za 25 srednjoškolaca i srednjoškolki iz različitih dijelova Crne Gore danas je završen petodnevni Interkulturalni kamp, koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao od 7. do 11. februara u Beranama, a u okviru projekta “Prihvati različitosti, osvijesti umove“, koji podržava Ambasada Kanade kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.

Tokom intezivnog i interaktivnog programa mladi su učili o prihvatanju raznolikosti, razbijanju stereotipa i predrasuda, nenasilnom rješavanju sukoba, kao i o zagovaranju koncepta ljudskih prava. Rad je bio organizovan kroz predavanja, radionice, debate, igre uloga, diskusije i projekcije filmova, a sa ciljem da osnaži učesnike da postanu aktivni promoteri tolerancije, multikulturalnosti i zaštite ljudskih prava u svojim zajednicama.

Značaj ovog Interkulturalnog kampa je, prije svega, u promovisanju prosvjetiteljskih vrijednosti na čijim temeljima počiva moderno i progresivno društvo. Stavljanje akcenta na važnost tolerancije, međusobnog razumijevanja, dijaloga, poštovanja različitosti, inkluzije podstiče razvijanje vrijednosnog sistema kod mladih, a što bi trebalo da bude i cilj formalnog obrazovanja. Od naročitog je značaja što učenici dolaze iz različitih krajeva Crne Gore, pa se kroz različite aktivnosti i radionice upoznaju, umrežavaju i stiču zajedničko iskustvo, a što olakšava razvijanje interkulturalnih kompetencija,” ocijenio je Vukadin Nišavić, istoričar i profesor u JU Gimnazija “Panto Mališić” u Beranama, koji je bio i jedan od predavača u ovom program.

Sličnog je stava i Aneta Lončar, psihološkinja iz Centra “Ljubović”. “Ovakve radionice su od izuzetnog značaja za srednjoškolce, jer im pružaju znanja i vještine za prepoznavanje, suočavanje i adekvatno rješavanje konflikata. Radionice ovog tipa promovišu empatiju, značaj tolerancije, poštovanja različitosti i međusobne podrške, a što može podstaći maloljetnike da budu aktivni učesnici u kreiranju društva ispunjenog međusobnim poštovanjem i empatijom”, kazala je ona nakon održane radionice.

Interkulturalni kamp je bio odlično iskustvo za mene. Imala sam priliku da se upoznam sa različitim kulturama i da razumijem i cijenim različitosti. Ovo je sjajan način da izgradimo most između različitih zajednica i da se promoviše mir i razumijevanje,” navodi Katarina Rakočević, učenica Srednje mješovite škole “Braća Selić” iz Kolašina, koja je bila učesnica programa.

“Zahvalna sam na prilici da se upoznam sa svojim vršnjacima sličnih razmišljanja, koji hoće da se bore za određene ciljeve. Moji lični vidici i perspektiva su se promjenili, a uspjela sam i da srušim neke predrasude i izgradim određene stavove. Ovaj kamp je vrlo konstruktivno uticao na mene uticao. Iako smatram da sam prilično izgrađena ličnost, nakon svih ovih radionica i predavanja sam shvatila da me čeka dugačak put rada na sebi”, poručuje Mara Rakčević, učenica Srednje likovne škole “Petar Lubarda” sa Cetinja.

Interkulturalni kampa su pohađali srednjoškolci i srednjoškolke različitog doba iz 15 crnogorskih srednjih škola iz 9 opština i to iz Podgorice, Cetinja, Nikšića, Bijelog Polja, Kolašina, Pljevalja, Rožaja, Ulcinja i Herceg Novog. Predavači i radioničari bili su iz akademske zajednice, formalnog obrazovnog sistema, i civilnog sektora.

Interkulturalni kamp su uspješno završili: Andrija Stijepović, Lazar Tomić, Elmir Imširović, Helena Jovanović , Isidora Đukanović, Barbara Crnić, Milana Zejak, Jelena Milović, Itana Pavlović, Andrijana Savić, Ina Popović, Tijana Bukilić, Katarina Rakočević, Katarina Milićević, Ines Džogović, Enida Kasumović, Ida Crnovršanin, Bogdan Veličković, Karim Karalić, Aleksa Zejak, Amar Agović, Nadja Stanojević, Mara Rakčević, Ana Ognjanović i Iva Pejović.

 Maja Marinović, saradnica na programima