Oglas za učesnike Interkulturalnog kampa

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da u multikulturalnom okruženju učiš i aktivno doprinosiš jačanju razumijevanja koncepta i prakse interkulturalnosti, razvijaš kontakte sa vršnjacima/kinjama iz različitih etničkih i kulturnih sredina – onda je Interkulturalni kamp pravi program za tebe!

Cilj Interkulturalnog kampa je da osnaži i umreži mlade iz različitih dijelova Crne Gore da postanu aktivni promoteri tolerancije kroz razvijanje njihovih interkulturalnih znanja i vještina.

Interkulturalni kamp pruža mogućnost srednjoškolcima/kama da kroz trodnevni program uče o prihvatanju i toleranciji, posljedicama radikalizacije, vještinama tolerantne komunikacije i važnosti poštovanja različitosti bez obzira na lične karakteristike, ali i kako da sami aktivno zagovaraju savremeni koncept ljudskih prava. Rad će biti organizovan kroz interaktivne metode, što uključuje kratka uvodna predavanja koja prate radionice, grupni rad, forum teatri, projekcije filmova, debate, simulacije i otvorene diskusije.

Ko se može prijaviti za Interkulturalni kamp?

Redovni učenici/e svih srednjih škola u Crnoj Gori.

Kako se prijaviti za Interkulturalni kamp?

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti slanjem popunjene prijave i motivacionog pisma na info@cgo-cce.org sa naznakom „Za Interkulturalni kamp“.

Rok za slanje prijava je 19. februar 2024. do ponoći.

Interkulturalni kamp je besplatan za odabrane učesnike/ce, što znači da troškove smještaja, putovanja, hrane, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program pokriva Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Interkulturalni kamp će se održati 26-28. februara u hotelu SeaFort u Sutomoru.

Interkulturalni kamp se organizuje u okviru projekta „Obrazovanjem do multikulturalnog društva” koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Detaljne informacije o programu dobiće oni kandidati/kinje koji budu pozvani na Interkulturalni kamp poslije procesa selekcije, a na osnovu evaluacije prijava i motivacionog pisma.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na info@cgo-cce.org ili telefonom na 020 228 479, kao i putem naših socijalnih mreža.