Tender za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje

TENDER
za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta SRCE: podrška osnaživanju i otpornosti mladih danas (HEART: Helping Empowerment and Resilience for Today’s Youth)“, koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a koji kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore, sprovodi istraživanje javnog mnjenja o maloljetničkoj delikvenciji, vršnjačkom nasilju, relevantnim institucijama i državnim politikama prema mladima kao ranjivoj grupi.

Ko može poslati ponudu?

Agencije i organizacije koje se bave istraživanjima javnog mnjenja.

Kako poslati ponudu?

Praćenjem instrukcija iz dijela A tenderske dokumentacije i slanjem tehničke i finansijske ponude.

Tendersku dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih linkova:

– Dio A: Informacija za ponuđače
– Dio B: Tehnička ponuda
– Dio C: Finansijska ponuda

Napomena: cijene u dijelu C: finansijska ponuda treba da budu izražene bez PDV-a.

Rok za slanje ponuda je 6. mart 2024. do 16:00h.

Odabir najboljeg ponuđača biće obavljen interno u skladu sa utvrđenim procedurama koje se zasnivaju na sljedećem kriterijumu:  „Najbolja vrijednost za novac“.