Mladi kroz debatu učili o argumentovanom zastupanju stavova

Nakon serije treninge o interkulturalizmu, koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) sproveo u gimnazijama u Kotoru, Bijelom Polju i Podgorici, odabranih 12 najistaknutijih debatera/ki su se danas takmičli u Podgorici, a pobjednički tim dobio je i novčanu nagradu.

Prilikom kreiranja timova koji su učestvovali u debati vodilo se računa da ti timovi budu heterogeni, odnosno sastavljeni od učesnika/ca iz različitih gradova, što je doprinijelo umrežavanju i saradnji među mladima iz različitih dijelova Crne Gore.

“Zahvalna sam na prilici koju sam imala kroz učešće u debati sa svojim vršnjacima na temu interkulturalizma. Ovo je nezaboravno iskustvo, obzirom da sam mogla diskutovati o temama i ciljevima iza kojh stojimo. Stvarno mi je jako drago i što ima još vršnjaka koji su zainteresovani za slične teme poput mene”, ocjenjuje Mara Rakčević iz pobjedničkog tima, u kojem su, takođe, bile i Anđela Grujić i Anja Malesić.

Cilj debatnog takmičenja bio je podsticanje konstruktivne komunikaciju među mladima koji imaju suprostavljene stavove, uz priliku da te svoje stavove izraze na miran i argumentovan način, i tako uče o dijalogu i mirnom rješavanju sukoba.

U debatnom takmičenju učestovovali su Lola Marković, Marija Adamović, Anja Malešić, Mara Rakčević, Mia Raičević, Anđela Grujić, Jovan Joksimović, Nikoleta Stanković, Ana Pepđonović, Daria Sizova, Romina Racković, Doris Dajković.

Ovo debatno takmičenje je dio projekta “Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje”, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (MLJMP).

Marlena Ivanović, asistentkinja na programima