Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje

JAVNI POZIV
za
učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola društvene grupe predmeta za korišćenje savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma


Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola društvene grupe predmeta na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o korišćenju savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma.

Cilj treninga je da nastavnici/ce kroz učenje o savremenim metodama nastave budu ohrabreni da rade u pravcu efektivne primjene međunarodne prakse predavanja/učenja i afirmacije kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica kao sastavnog dijela ljudskih i manjinskih prava.

Dvodnevni trening će uključiti predavanja i radionice sa fokusom na multikulturalizam, interkulturalizam, ali i primjene savremenih metoda pri predavanju o kulturama manjinskih zajednica. Posebna pažnja biće posvećena koncipiranju praktičnog rada, kao kombinacije teorijskog i interkativnog pristupa, sa posebnim naglaskom na metode aktivnog učenja odraslih.

Na treningu će biti detaljno predstavljen i materijal koji su razvili stručnjaci, a koji će učesnicima biti koristan u budućem praktičnom radu. Svi učesnici/e će dobiti potvrdu o završenom treningu.

Trening će se održati u hotelu 29. i 30. aprila 2024. godine, u Kolašinu, u hotelu Bianca. Troškove organizacije, smještaja i prevoza učesnika/ca snosi organizator.

Prijava uključuje kratku biografiju sa kontakt informacijama (osnovni podaci, naziv škole, predmet koji nastavnik/ca predaje), a šalje se elektronskom poštom na info@cgo-cce.org, uz naznaku: PRIJAVA ZA TRENING NASTAVNIKA/CA.

Rok za slanje prijava je 21. april, a broj mjesta je ograničen. Odabrani učesnici/ce biće obaviješteni o detaljima programa.

Trening se u okviru projekta „Obrazovanjem do multikulturalnog društva” koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.