Javni poziv za predstavnike/e civilnog sektora za trening o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Cilj ovog treninga je da se predstavnici/e civilnog sektora dodatno osnaže u dijelu informisanja o mehanizmima koje pruža Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i u lakšem korišćenju tih mehanizama u svom radu.

Jedna dvodnevna obuka biće organizovana za 15 predstavnika/ca civilnog sektora 13 i 14. juna 2024. godine u Podgorici.

Tokom obuke, učesnici/e će imati priliku da steknu nova znanja o postupku slobodnog pristupa informacijama, kao i o nadležnostima institucija koje su obveznici ovog Zakona. Na interaktivan način biće pojašnjen postupak podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama, koje informacije mogu biti tražene ovim putem, neke od osnovnih prepreka u postupcima traženja informacija od javnog značaja, ali i načini upotrebe dobijenih informacija u cilju praćenje rada organa javnog sektora i javnih politika.

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem formulara na sljedećem linku.

Rok za prijave je 31. maj 2024. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za ovaj poziv možete nas kontaktirati putem elektronske pošte info@cgo-cce.org ili na telefon 020/228 479.

Trening je dio projekta „Transparentni organi – infromisano građanstvo”, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave.