Jačanje kapaciteta nastavnog kadra podstiče razumijevanje vrijednosti multikulturalizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, 29. i 30. aprila u Kolašinu, trening za 21 nastavnika/ca srednjih i osnovnih škola društvene grupe predmeta iz različitih krajeva Crne Gore o korišćenju savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma.

Trening su vodili dr Danijela Vuković-Ćalasan i dr Mehmed Đečević sa Univerziteta Crne Gore.

Na treningu za nastavnike ukazano je na relevantnost tematike u svijetlu tendencija pluralizacije crnogorskog društva u etnokulturnom smislu, kao i iz perspektive očuvanja i osnaživanja društvene kohezije. Fokus je bio i na ulozi sistema obrazovanja u procesu socijalizacije djece i mladih u pravcu razvijanja interkulturnih kompetencija, a u svrhu podizanja kapaciteta za solidarnost, povećanja stepena povjerenja u horizontalnoj dimenziji i sposobnosti razumijevanja položaja različitih etnokulturnih zajednica i najvažnijih izazova sa kojima se suočavaju,“ stava je dr Danijela Vuković – Ćalasan, koja je vodila dio seminara.

Ovaj vid jačanje kapaciteta nastavnog kadra osnovnih i srednjih škola važan je u efektivnom stvaranju podsticajnog okruženja za razumijevanje i poštovanje kultura manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica, kao i za razvoj ovih kompetencija kod mladih.

„Crnogorsko društvo je etnički pluralno i pripadnici različitih kulturoloških pripadnosti svakodnevno dolaze u kontakt. Stoga je neophodno, od najranijeg uzrasta, pripremati djecu za zivot u multikulturnom okruženju. Uloga škole je tu posebno značajna, jer se u školi socijalna pozornica djeteta širi, a nastavnici postaju važne figure. To zahtijeva podizanje svijest učitelja, nastavnika i profesora o značaju osnaživanja i uvažavanja kulturoloških razlika djece. I zato su, u crnogorskom kontekstu, seminari poput ovog korisni, a s obzirom na porast etničke distance u društvu – i prijeko potrebnismatra dr Mehmed Đečević, jedan od predavača.

Tema je svakim danom sve aktuelnija, te smatram da ovakvih treninga, seminara i treba biti što više. Ovaj trening je pokazao i dokazao da su pitanja multikulturalnosti interkulturalnosti presudna za razvoj našeg društva kao građanskog i evropskog. Sama komunikacija nas prosvjetnih radnika i nevladinog sektora je možda presudna u tom smislu, te u tom smislu sve pohvale i podrška CGO-u“ kazao je učesnik treninga Zejnel Klimenta, nastavnik CSBH i književnosti u Srednjoj stručnoj školi u Rožajama.

Trening se u okviru projekta „Obrazovanjem do multikulturalnog društva” koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Vasilije Radulović, saradnik na programima