NVO: UN na strani žrtava genocida, ispravan glas Crne Gore

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je danas usvojila Rezoluciju kojom 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Ponosni smo što je Crna Gora, uprkos jakim pritiscima i intenzivnoj kampanji dezinformacija, na kraju glasala za ovu Rezoluciju, čime je stala u red sa državama demokratskih praksi, među kojima su i skoro sve članice EU.

Ovo je važan dan za preživjele i njihove porodice i priznanje njihovih patnji na međunarodnoj sceni.

Negiranje, relativizovanje i pravdanje genocida u Srebrenici koje smo vidjeli tokom posljednjih mjesec dana, najbolji je pokazatelj koliko je Rezolucija potrebna.

Nadamo se da će Rezolucija pomoći da nove generacije budu spremnije da uvide opasnosti ekstremnog nacionalizma i svakog vida negiranja drugih koji vodi u najteža kršenja ljudskih prava, kakvo je i genocid u Srebrenici.

Podsjećamo da se radi o najmasovnijem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, koji se desio tokom života mnogih od nas, na tlu naše nekad zajedničke države, u kojem je ubijeno najmanje 8732 ljudi i djece.

Nakon više od mjesec dana od pokretanja javnog apela da Crna Gora kosponzoriše Rezoluciju, ova inicijativa je okupila 111 NVO i preko 500 aktivnih građana i građanki spremnih da se angažuju oko temeljnog vrijednosnog pitanja. Nadamo se da će ovaj veliki primjer zajedništva u građanskom društvu Crne Gore, zasnovan na poštovanju odluka međunarodnih sudova i priznavanju patnji drugih, biti podstrek za nove zajedničke inicijative za dobrobit cijelog našeg društva.

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG)
Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja
Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Ljupka Kovačević, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA
Maja Raičević, Centar za ženska prava
Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore
Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju
Zorana Marković, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava
Olivera Nikolić, Institut za medije
Ivana Vujović, Juventas
Aida Perović, Prima
Jovan Ulićević, Spektra
Demir Ličina, Udruženje „Štrpci – Protiv zaborava“