Vodič za obveznike Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je Vodič za obveznike Zakona o slobodnom pristupu informacijama, namijenjen državnim službenicima/cama i namještenicima/cama kao pomoć u efikasnom prikupljanju, obradi i pružanju informacija koje posjeduju unutar organa u kojem rade tokom ispunjavanja zakonskih obaveza. Autorke su Mira Popović Trstenjak i Itana Gogić.

Slobodan pristup informacijama je jedan od mehanizama koji značajno utiče na dobro upravljanje, osiguravajući transparentnost i odgovornost javne uprave. Ovo pravo omogućava građanima i građankama pristup informacijama od javnog značaja, dok istovremeno osnažuje organe javnog sektora da djeluju otvoreno i odgovorno. Transparentnost institucija gradi povjerenje između građanstva i države, čime se jača funkcionalnost u društvu i demokratski poredak.

Slobodan pristup informacijama omogućava aktivno praćenje javnih politika i primjenu zakona od strane različitih zainteresovanih strana, čime se doprinosi boljem informisanju o pitanjima od javnog interesa i promovišu nove ideje za demokratizaciju društva, a to bi morao biti zajednički cilj i korisnika i obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

CGO cijeni da ovaj set detaljnih objašnjenja i uputstava može biti koristan obveznicima Zakona o slobodnom pristupu informacijama, bilo da već posjeduju određeno znanje o sistemu koje žele unaprijediti ili se tek upoznaju s ovim procedurama.

Vodič je informativne prirode, a prvi dio objašnjava osnovne pojmove i zakonski okvir za postupanje po slobodnom pristupu informacijama, dok drugi dio detaljno opisuje korake koje obveznici treba da preduzmu kako bi ispravno postupili po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

Vodič je nastao u okviru projekta „Transparentni organi – informisano građanstvo“, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave, a njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i CGO-a.

Itana Gogić, asistentkinja na projektima