27 godina od genocida u Srebrenici

„Preživjeli ste, a shvatili ste, zapravo, koliko ste umrli…“, ovim riječima je ljekar Ilijaz Pilav objasnio osjećanja ljudi koji su, poput njega, preživjeli srebrenički genocid i Marš smrti, na koji je iz Srebrenice, neposredno prije njenog osvajanja od strane Ratka Mladića i Vojske Republike Srpske (VRS) krenulo oko 15 hiljada golorukih civila i slabo naoružanih vojnika 11. jula 1995. godine. Izgladnjeli,… »

LGBTIQ osobe traže samo da funkcioniše sistem zaštite ljudskih prava

Pandemija COVID19 negativno je uticala na opšti položaj LGBTIQ osoba, njihov materijalni status i mentalno stanje, a značajan dio njih ukazuje i na porast diskriminacije i nasilja nad LGBTIQ osobama tokom tog perioda, dio je zapažanja LGBTIQ osoba koji su prikupljeni tokom fokus grupa koje je sa ovom populacijom sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO).… »

Do konačne verzije Nacrta Temeljnog ugovora sa SPC kroz konstruktivan dijalog

Povodom nedavno objavljenog Nacrta Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava na pogrešan trenutak za reaktuelizaciju ovog pitanja oko kojeg postoje brojna sporenja u javnosti. Skupštinu Crne Gore trenutno čeka rješavanje ključnih pitanja za deblokadu pravosuđa, a samim tim i puta Crne Gore ka EU. Ovakvim otvaranjem teme Temeljnog… »

Evropska priča mora da bude čista priča

Crnu Goru na putu ka EU je usporavao izostanak unutrašnjeg političkog dijaloga, strano miješanje i tehnokratska mjerila, a proces pregovora je ključan, ne samo da bi dobili štrikove, već da bi se pripremili za ono što slijedi. Evropska priča je suviše ozbiljna da bi se prepustila političarima, politički diskurs je u jednom smislu manipulativan, a… »

Generalno pozitivan iako usporen trend prihvatanja LGBT osoba, klerikalizacija i radikalizacija društva djelovali negativno

Kad je riječ o razumijevaju i prihvatanju LGBT osoba u crnogorskom društvu, bilježi se generalno pozitivan iako nešto usporeniji trend. To ukazuje na zreliji i otvoreniji pristup, iako se u određenim pitanjima konstatuje stagnacija ili čak manja regresija, a što se može objasniti i talasom klerikalizacije i radikalizacije u posljednjih par godina. To je opominjuće… »

Otvorena izložba fotografija „On the move” u Kuslevovoj kući

Danas nam je posebno važan fokus na empatiji i solidarnosti, a upravo na to snažno opominju fotografije autora Sandre Vitaljić, Damira Šagolja, Gorana Boričića i Igora Čoka koje su podgoričkoj publici predstavljene u okviru izložbe „ON THE MOVE”, koja je sinoć svečano otvorena u Kuslevovoj kući. „Ova izložba, kroz izraz četiri autora iz Bosne i… »

U RG o procjeni inicijative Otvoreni Balkan za Crnu Goru uključiti i kritički orijentisan civilni sektor

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja najavu potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović, da će Vlada Crne Gore formirati Radnu grupe koja će vršiti procjenu (ne)usklađenosti inicijative Otvoreni Balkan sa našim putem ka EU, kao i dobrosusjedskim odnosima i potencijalnim ekonomskim koristima. CGO poziva potpredsjednicu Marović da učini sve što je u njenoj… »

Problem nestašice hormonske terapije estradiolom za žene riješiti u što kraćem roku

RAVNOPRAVNO – koalicija za prava LGBTIQ+ osoba zahtijeva od Ministarstva zdravlja da konačno počne da rješava problem nestašice hormonske terapije estradiolom, koji ni nakon pet godina aktivnog zagovaranja Asocijacije Spektra nije riješen.  Kontinuirano izbjegavanje rješavanja ovog problema od strane Ministarstva zdravlja, dovelo je do brojnih posljedica, te je svim ženama koje su u potrebi za… »