Dijalog i suživot su u osnovi multikulturalizma

„Rožaje je multietnička i multikulturalna sredina, a priznanje za to pripada Rožajcima. Gledajući šire, vlast treba da kreira politike koje doprinose da ove vrijednosti zažive do kraja i svuda, primarno preko obrazovnih institucija i edukacija koje će podstaknuti poštovanje i zaključak – da razlika zapravo i nema toliko”, poručeno je danas na javnoj tribini o… »

Inicijativa da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici

Vlada Crne Gore Gospodinu Milojku Spajiću, predsjedniku Podgorica, 16.04.2024. Predmet: Inicijativa da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici Poštovani gospodine Spajiću, s obzirom na to da će Nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici biti predstavljen 17. aprila ove godine u Njujorku na zatvorenoj sjednici, pozivamo Vas da budete konzistentni u… »

Muzejskim obrazovanjem do tolerantnijeg društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je publikaciju “Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje – priručnik za nastavu“, autora Filipa Kuzmana, koja afirmiše korišćenje muzejskih resursa kao dio pomoćnog nastavnog materijala za osnovne i srednje škole, a radi unaprijeđenja interkulturalnih kompetencija kod mladih, a posljedično i razvoja tolerantnijeg okruženja. Publikacija je vodič za nastavni kadar osnovnih i… »

Završen rad III generacije Škole tranzicione pravde nakon posjete lokalitetima ratnih zločina

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, od 13. do 15. aprila 2024. godine, studijsku posjetu za učesnike/ce III generacije Škole tranzicione pravde, u okviru koje su obišli mjesta stradanja na teritoriji Crne Gore i tako se upoznali sa konkretnim lokacijama povezanim s ratnim zločinima iz 90ih – Deportacija, Morinj, Porodica Klapuh, Bukovica, Štrpci, Kaluđerski… »

Protest 16 nevladinih organizacija protiv predloga da se aktuelnim sudijama Ustavnog suda produži mandat

Poslanici PES-a Vasilije Čarapić i Darko Dragović predložili su amandman na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju[1] na osnovu koga bi se propisao izuzetak od uslova za penzionisanje u korist sudija Ustavnog suda. Na ovaj način bi došlo do produženja mandata aktuelnom predsjedniku Ustavnog suda Miloradu Gogiću i sudiji Budimiru Šćepanoviću, kojima mandati po važećem zakonu prestaju u… »

Javni poziv za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje JAVNI POZIV za učesnike/ce treninga za nastavnike/ce srednjih i osnovnih škola društvene grupe predmeta za korišćenje savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma Javni poziv je otvoren za sve nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola društvene grupe predmeta na teritoriji Crne Gore koji su zainteresovani da prošire svoja znanja o korišćenju savremenih metoda nastave… »

“Krojenje” Vlada bez strategije

Prethodne tri Vlade Crne Gore imale su značajne varijacije kad je riječ o broju članova/ca, počev od 14 u Vladi Zdravka Krivokapića, preko 21 u Vladi Dritana Abazovića do rekordnih 23 u Vladi Milojka Spajića. Najmanje potpredsjedničkih pozicija imala je Krivokapićeva Vlada – jedno, a najviše Spajićeva – za sada pet, sa tendencijom da se… »

Interdisciplinarno obrazovanje kroz muzejske artefakte

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, 8. i 9. aprila u Kolašinu, trening za 25 nastavnika/ca srednjih i osnovnih škola iz različitih krajeva Crne Gore o metodama primjene muzejskog obrazovanja u podučavanju mladih i razvijanju njihovih interkulturalnih kompetencija. Trening su vodili Miloš Vukanović, istoričar i Vukan Ražnatović, rukovodilac Muzeja kralja Nikole. “Ovakvi vidovi obuke… »

Studenti moraju biti proaktivni u borbi za svoja prava i bolje društvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Dana studenata, podsjeća na značaj razvoja kritičke misli i aktivizma kod mladih, a posebno u kontekstu potencijala koji nosi studentska populacija, ali koji, na žalost, u crnogorskom kontekstu, ostaje hronično marginalizovan, kako zbog izostanka proaktivnosti samih studenata, tako i potcjenjivanja njihove pozicije od strane donosilaca odluka. U Crnoj Gori… »

Budžetska izdvajanja vjerskim zajednicama moraju biti transparentna

Vlada Crne Gore je preko tri resora – Ministarstva prosvjete, Ministarstva kulture i Ministarstva pravde – u prethodne tri godine (od 2021. do 2023. godine), po raznim osnovama i najčešće bez informisanja javnosti, uplatila najmanje 3.747.598,99 EUR vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ukazuju podaci do kojih je došao Centar za građansko obrazovanje (CGO), shodno odredbama… »