Evropa u mom gradu

Evropa u mom gradu, Završna konferencija, 29. jun 2012, PR Centar, Podgorica

Fondovi Evropske unije: apsorpcioni kapaciteti Crne Gore za korišćenje EU predpristupnih fondova, Bijelo Polje, 26. jun2012, sala opštine Bijelo Polje

Pravosuđe i temeljna prava u EU, Podgorica, 21. jun 2012, sala Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

EU fondovi/Politika zaštite životne sredine u EU, Pljevlja, 14. jun 2012, sala Skupštine opštine Pljevlja

EU fondovi/Zapošljavanje i socijalna politika u EU, Kolašin, 24. maj 2012, sala Centra za kulturu

EU fondovi/Obrazovanje i omladinska politika u EU, Nikšić, 14. maj 2012, sala Skupštine opštine Nikšić

EU fondovi/Zaštita prava potrošača u EU, Cetinje, 10. maj 2012, sala Skupštine Prijestonice Cetinje

Predstavljanje dokumentarnog filma „Evropa u mom gradu“, 24. april 2012, sala Centra za građansko obrazovanje, Podgorica

EU fondovi/Zapošljavanje i socijalna politika u EU, Budva, 23. mart 2012, sala Skupštine opštine Budva

Obrazovanje i omladinska politika u EU, Herceg Novi, 21. mart 2012, sala Skupštine opštine Herceg Novi

Fondovi Evropske unije: apsorpcioni kapaciteti Crne Gore za korišćenje EU pretpristupnih fondova, Ulcinj, 20. mart 2012, sala Centra za kulturu

Fondovi Evropske unije: apsorpcioni kapaciteti Crne Gore za korišćenje EU pretpristupnih fondova, Podgorica, 19. mart 2012, sala Fakulteta političkih nauka Univerzitea Crne Gore

Obrazovanje i omladinska politika u EU, Cetinje, 2. februar 2012, sala Skupštine Prijestonice Cetinje

Zapošljavanje i socijalna politika u EU, Ulcinj, 8. decembar 2011, sala Skupštine opštine Ulcinj

Zapošljavanje i socijalna politika u EU, Herceg Novi, 7. decembar 2011, sala Skupštine opštine Herceg Novi

Zapošljavanje i socijalna politika u EU, Nikšić, 5. decembar 2011, sala Opštine Nikšić

Obrazovanje i omladinska politika u EU, Budva, 1. decembar 2011, sala Skupštine opštine Budva

Zaštita životne sredine u EU, Pljevlja, 25. novembar 2011, sala Skupštine opštine Pljevlja

Zapošljavanje i socijalna politika u EU, Bijelo Polje, 24. novembar 2011, sala Skupštine opštine Bijelo Polje

Obrazovanje i omladinska politika u EU, Kolašin, 23. novembar 2011, sala Centra za kulturu

Evropa u mom gradu, Konferencija za medije, 10. oktobar 2011, Svečana sala Prijestonice Cetinje