Dina Abazović, koordinatorka Omladinske grupe CGO-a

Dina Abazović, koordinatorka Omladinske grupe CGO-aDina Abazović je studentkinja treće godine Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica (UDG). Završila je gimnaziju u Baru kao nosilac Luča diplome, pri čemu je kao stipendistkinja programa američkog State Department-a ECA A-SMYLE jednu školsku godinu završila u SAD. Kao srednjoškolka, inicirala je i vodila brojne projekte i bila predsjednica Đačkog parlamenta u Baru, a u SAD je aktivno učestvovala u muzičkoj i dramskoj sekciji, pisala za školske novine i godišnjak, i za istaknuti volonterski rad dobila posebno priznanje. Završila je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Učestvovala je na konferencijama, seminarima i radionicama u oblasti ekonomije, prava, antropologije, socijalnog preduzetništva, aktivnog građanstva i alternativnog izražavanja putem umjetnosti. Bila je i volonterka Američkog savjeta u Podgorici, kao i članica programa City representatives Američkog savjeta, tokom kojeg je sprovodila projekte koji se tiču mladih u rodnom gradu Baru. Dodatno, organizovala je Nedjelju građanskog obrazovanja koja je okupila srednjoškolce iz Crne Gore koji su imali šansu da posjete institucije vladinog i nevladinog sektora i tako se upoznaju sa njihovim radom. Na bazi tih rezultata, pozvana je od Američkog savjeta za međunarodno obrazovanje da učestvuje na Nedjelji građanskog obrazovanja u Vašingtonu u kapacitetu mentorke učenicima na razmjeni. Članica je Upravnog odbora organizacije MAYAA (Crnogorsko-američka omladinska alumni asocijacija), kao i Studentskog biznis kluba na UDG. U 2018, bila je pobjednica takmičenja „Ideje i karakter“ na UDG. Samostalno je vodila mnoge radionice prenoseći znanja stečena na studentskim razmjenama, a stalna je članica i pozorišne grupe „Sinhro” iz Podgorice. Tečno govori engleski, španski i italijanski jezik.