Luka Asanović, asistent u kancelariji

 

Luka Asanović studira menadžment na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završio je gimnaziju, a uporedo je bio aktivan u različitim sekcijama i školskim aktivnostima, poput folklora, horskog pjevanja, itd. Muzički je obrazovan i svira klavir. Uspješno je završio Foto radinicu – osnove digitalne fotografije, u organizaciji Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i EU Info centra. Takođe, završio je školu Civilno društvo za početnike, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Učestvovao je na treningu o zapošljivosti mladih na zapadnom Balkanu, u organizaciji Beogradske otvorene škole (BOŠ). Pripravnički staž odradio je u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada Podgorica. Ranije je volontirao u privatnoj geodetskoj agenciji u Baru. Bio je učesnik projekta zapošljavanja lica sa invaliditetom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Tečno govori engleski jezik.