Milica Zindović, saradnica na programima

Milica Zindović je magistrirala u oblasti evropske politike i društva, kao stipendistkinja EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees), akademski se usavršavajući na tri univerziteta – Karlovom univerzitetu u Pragu, Univerzitetu Leiden u Holandiji i Univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni, na kojem je i odbranila master tezu na temu Konstrukcija i lingvistički prikaz fenomena klimatskih promjena u političkom diskursu radikalno-desničarskih populističkih partija. Ranije je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (UCG), a jedan semestar osnovnih studija provela je na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, u okviru CEEPUS programa razmjene. Dobitnica je nagrade UCG za najbolju studentkinju FPN-a u akademskoj 2017/18, zatim studentske nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), kao i plakete UCG-a za najbolju studentkinju koja je završila studije iz oblasti društvenih nauka. Dobitnica je i nekoliko stipendija opštine Pljevlja, kao i Ministarstva prosvjete Crne Gore. Profesionalni angažman započela je u CGO-u stažiranjem, a kasnije i stručnim osposobljavanjem. Završila je regionalnu Školu demokratije u organizaciji fondacije Friedrich-Ebert, Centra za međunarodne odnose Banja Luka i Centra za međunarodne studije Zagreb, kao i Školu evropskih pregovora, u organizaciji CGO-a. Učestvovala je u Programu obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije za omladinskog aktivistu/kinju u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i Foruma MNE. Takođe, uspješno je završila i Ljetnju školu – EU i pravna reforma 2019, a bila je učesnica i brojnih seminara i konferencija. Dodatno, završila je WEASA 2022 – Varšavsku evroatlantsku ljetnju akademiju u Natolinu (Koledž Evrope), kao i SeGRID 2022 akademiju – Održiva e-Uprava za rezilijentnu i inovativnu demokratsku javnu upravu, u organizaciji Švedskog instituta i Univerziteta Linkoping. Tokom studija u Crnoj Gori, bila je aktivna članica studentske organizacije MAPSS, radeći ili koordinirajući brojne projekte. Ko-autorka je publikacija: SPINoFACT 5: Monitoring lokalnih izbora u Crnoj Gori 2022. iz rodne perspektive i Decenija crnogorskih pregovora sa EU: Kako izaći iz kružnog toka?. Tečno govori engleski i španski, a služi se ruskim i italijanskim jezikom.