Milica Zindović, saradnica na programima

Milica Zindović je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (UCG). Jedan semestar osnovnih studija provela je na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, u okviru CEEPUS programa razmjene, proširujući znanje iz međunarodnih i evropskih studija. Magistrirala je na Univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni, na temu Konstrukcija i lingvistički prikaz fenomena klimatskih promjena u političkom diskursu radikalno-desničarskih populističkih partija. Kao stipendistkinja EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees), master studije je završila u oblasti evropske politike i društva, akademski se usavršavajući na tri univerziteta – Karlovom univerzitet u Pragu, Univerzitetu Leiden u Holandiji i Univerzitetu Pompeu Fabra. Dobitnica je nagrade UCG za najboljeg studenta/kinju Fakulteta političkih nauka u akademskoj 2017/18, zatim studentske nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), kao i plakete UCG-a za najboljeg svršenog studenta/kinju iz oblasti društvenih nauka. Dobitnica je i nekoliko stipendija Opštine Pljevlja, kao i Ministarstva prosvjete Crne Gore. Profesionalni angažman započela je u CGO-u stažiranjem, a kasnije i stručnim osposobljavanjem. Milica je završila Školu demokratije u organizaciji fondacije Friedrich-Ebert, Centra za međunarodne odnose Banja Luka i Centra za međunarodne studije Zagreb, kao i Školu evropskih pregovora, u organizaciji CGO-a. Bila je polaznica Programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije za omladinskog aktivistu/kinju u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i Foruma MNE. Takođe, uspješno je završila i ljetnju školu European Union and Legal Reform Summer School 2019. Bila je učesnica brojnih seminara i konferencija, od kojih neki uključuju GLOBSEC Bratislava Forum 2019, 7th Western Balkans Civil Society Forum, Forum 2000, itd. Tokom studija u Crnoj Gori, bila je aktivna članica MAPSS-a (Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka), kroz koji je radila na različitim projektima, poput Diplomatskog kursaAmbasadorskih danaSimulacije rada Evropskog savjetaSimulacije parlamentarne prakse, a bila je i jedna od koordinatorki Videodroma. Tečno govori engleski i španski, a služi se ruskim i italijanskim jezikom.