Nikola Đurašević, asistent na programima

Nikola Đurašević je diplomirao na Humanističkim studijama na Univerzitetu Donja Gorica, gdje trenutno završava i magistarske studije na smjeru Međunarodni odnosi. Završio je regionalnu Školu demokratije, u organizaciji fondacije Friedrich Ebert (FES), Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba. Tokom predsjedničkih i parlamentarnih izbora 2023. godine učestvovao je kao akreditovani posmatrač CGO-a. Takođe, završio je program izgradnje kapaciteta mladih u okviru projekta CGO-a YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržao Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Kroz interne trenininge CGO-a, usavršavao se u organizaciji događaja, sprovođenju tenderske procedure, slobodnom pristupu informacijama, upotrebi WordPress-a, pisanju prijedloga projekata i komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, ali i osnovama albanskog jezika. Učestvovao je na brojnim seminarima i konferencijama u Crnoj Gori, regionu i zemljama EU. Bio je saradnik u izradi publikacija Otključavanje digitalnog potencijala – analiza stanja e-uprave u Crnoj Gori i  Rodni puls medija u izbornoj kampanji – medijski monitornig parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. sa fokusom na rodnu perspektivu. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.