Petar Đukanović, Programski direktor

Petar Đukanović trenutno priprema tezu na master studijama iz oblasti evropskih ekonomskih integracija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori, kao jedan od najboljih studenata u svojoj grupi. Završio je Školu ljudskih prava u organizaciji CGO-a i Savjeta Evrope, kao i Školu javnih politika u organizaciji Instituta Alternativa. Dodatno se usavršavao u oblasti istraživanja identiteta u Njemačkoj, interkulturalnog dijaloga u Mađarskoj, regionalne saradnje u Hrvatskoj i upravljanja projektima u Belgiji, te promocije i zaštite LGBT prava u Francuskoj, Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori u organizaciji Savjeta Evrope i TAIEX-a. Uspješno je završio i treninge u pisanju prijedloga projekata za EU fondove i upravljanja ljudskim resursima u organizacijama civilnog društva, u organizaciji TACSO kancelarije u Crnoj Gori. Kao stipendista Heinrich Boll fondacije studijski je boravio u Briselu u okviru programa “Izgradnja kapaciteta za zapadni Balkan“. Tokom 2010/11 bio je član Lokalne savjetodavne grupe (LAG) u okviru TACSO projekta za Crnu Goru, a kasnije je bio član Upravnog odbora najšire nacionalne koalicije NVO «Saradnjom do cilja».  Angažman u CGO-u počeo je 2005. godine kao saradnik na projektima, a zatim i koordinator programa Ljudska prava.  Tokom 2019. i 2020.godine, bio je angažovan u NVO Pravni centar kao koordinator projekata finansiranih od strane UNHCR-a i Evropske komisije usmjerenih na pravnu pomoć migrantima, licima koja traže ili su dobila međunarodnu zaštitu (azil) u Crnoj Gori. Aktivan je kao predavač u programima alternativnog obrazovanja za mlade koje organizuje CGO, ali i kao trener u oblasti ljudskih prava i evropskih integracija. Član je redakcija i uređivačkih odbora nekoliko publikacija. Autor je publikacije “Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/19” i “Pokretači radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori-preporuke za osnaživanje otpornosti zajednice”. Koautor je publikacija “Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose”, “Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj Gori”, “Tri pogleda na borbu protiv diksriminacije”, “Za školu bez diskriminacije – priručnik za rad na prevenciji i prevazilaženju diskriminacije za mlade i učenike”, “Obrazovanjem protiv diskriminacije-priručnik za rad na prevenciji i prevazilaženju diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja i vaspitanja” i ,,Mladi-društveni dekor ili društveni kapital”. Odlično govori engleski, a služi se italijanskim i njemačkim jezikom.