Siniša Čađenović, finansijski savjetnik

Siniša Čađenović, finansijski savjetnikSiniša Čađenović trenutno završava postdiplomske studije na smjeru Računovodstvo i revizija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Crnoj Gori. Diplomirao je opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije na istom fakultetu. Završio je Školu ljudskih prava, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Savjeta Evrope i kurs novinara, u organizaciji nedjeljnika „Monitor“. Dodatno se usavršavao kroz programe „Efikasno upravljanje gotovinom“ u organizaciji Trezora SAD i Vlade Crne Gore, “Razvijanje održive funkcije revizije učinaka” u organizaciji švedskog Državnog ureda za reviziju i “Reviziju finansijskih izvještaja političkih partija i nadzor finansiranja izbornih kampanja” u organizaciji UNDP-ija, kao i kroz programe za obuku menadžera. Radio je kao komercijalista u privatnom preduzeću „Gratis“, a stalno je zapošljen u Državnoj revizorskoj instituciji kao državni revizor. Član je Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU za poglavlje 5 – Javne nabavke. Govori engleski i francuski jezik.