Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava

Tamara Milaš, Koordinatorka programa Ljudska prava

Tamara Milaš završava magistarske studije na odsjeku međunarodnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije završila specijalističke građansko-pravne studije. Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima. Završila je Školu ljudskih prava i program Edukacijom do mira u organizaciji CGO-a, kao i Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES). Takođe, pohađala je cikluse predavanja u okviru Savremenih tendencija u kritičkoj misli u organizaciji CGO-a. Usavršavala se i u oblasti ženskih prava, tranzicione pravde, pisanja prijedloga projekata, itd. Studijski je boravila u Hrvatskoj, Njemačkoj i Islandu. Bila je učesnica Kopaoničke škole prirodnog prava, u organizaciji Udruženja pravnika Srbije. Tokom studija bila je direktorka sektora za akademske aktivnosti studentske organizacije ELSA Montenegro. Stipendistkinja je Centra za međunarodne studije Piter Mank u okviru Programa stipendiranja uspješnih studenata tokom akademske 2008/2009. Takođe, bila je volonterka u Crvenom krstu i CGO-u i aktivistkinja YIHR Crna Gora, a radno iskustvo započela je u NVO MANS. Predavačica je u Školi ljudskih prava i Školi demokratije, u organizaciji CGO-a, na teme tranzicione pravde i zaštite ljudskih prava. Portparolka je Koalicije za REKOM u Crnoj Gori. Bila je članica Radne grupe za izradu Strategije reforme pravosuđa 2017-2018 pri Ministarstvu pravde, saradnica prilikom izrade Funkcionalne analize pravosuđa u Crnoj Gori u okviru projekta Svjetske banke, kao i članica Radne grupe za pregovore Crne Gore sa EU za poglavlje 23. Autorka je, koautorka ili urednica publikacija: Crna Gora i osobe nestale usljed odružanih sukoba tokom 90ih; Crna Gora i korona – stanje nacije u prvih šest sedmica; Neosnovano lišenje slobode u Crnoj Gori – pritvor pravilo umjesto da bude izuzetak;  Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije – međunarodni standardi i zakonodavni okvir u Crnoj GoriAlternativna sankcija – od kazne do reintegracije! – analiza sistema primjene alternativnih sankcija i mjera u Crnoj GoriObrazovanjem protiv diskriminacije – priručnik za rad na prevenciji i prevazilaženju diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja i vaspitanja; Antifašizam u Crnoj Gori – između političkog trenda i obrazovne politike; Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj GoriKoja su vaša ljudska prava i kako da ih zaštitite?Suočavanje sa prošlošću – slučaj MorinjPravosuđe i sud javnostiUloga inspekcije u borbi protiv korupcijeKoliko je uloženo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori i da li su rezultati u tom smjeru vidljivi?Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donoseUticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivouUloga lokalnog parlamenta u borbi protiv korupcije i Kako Evropski Parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.