Vera Šćepanović, viša programska savjetnica

Vera Šćepanović, viša programska savjetnicaVera Šćepanović je doktorirala političke nauke, specijalizirajući u oblasti političke ekonomije na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, sa doktorskom tezom o ulozi stranih investicija u procesu ekonomskog razvoja i evropskih integracija zemalja centralne Evrope. Na istom univerzitetu je i magistrirala. Osnovne studije društvenih nauka završila je na Univerzitetu u Utrehtu, a srednju školu na programu Ujedinjenih svjetskih koledža u Indiji. Takođe, završila je Školu evropskih integracija, u organizaciji CGO-a, CRNVO-a i EPuCG, uz podršku FOSI ROM, kao jedna od najboljih polaznica u svojoj grupi, i Diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Ima bogato iskustvo u radu u pozorištima, a bavila se i novinarstvom. Bila je volonterka u NVO Sadhana i USK Mahindra u Indiji, kao i u Centru za azilante u Holandiji. U posljednjih nekoliko godina je aktivno sarađivala na više međunarodnih istraživačkih projekata na temu transformacije evropskog ekonomskog prostora, tržišta rada, radnih odnosa i reforme socijalne politike u Evropi, uključujući i saradnju sa Fondacijom Evropske unije za unaprijeđenje uslova života i rada u Dablinu (EUROFOUND). Članica je Upravnog odbora Instituta Alternativa, kao i redakcija nekoliko publikacija i uređivačkog kolegijuma Evropskog pulsa. Koautorka je publikacije Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose. Odlično govori engleski i francuski jezik, a služi se i španskim, italijanskim i mađarskim.