Školuju se za čekanje na birou rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenog smanjenja procenta učešća u finansiranju pripravničkih plata od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa 80% na 60%. Posljedice takve odluke će se negativno odraziti na mlade obrazovane ljude, koji treba da budu motor daljeg razvoja našeg društva, i njihov profesionalni angažman… Školuju se za… »

Oglas: Škola demokratije – XVIII generacija

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XVIII generacije ŠKOLE DEMOKRATIJE – škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse – Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za… »

Na što se misli kada se kaže da je osnovno obrazovanje besplatno u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pita Ministarstvo prosvjete i sporta zašto se za učenike osnovnih škola ne obezbjeđuju besplatni udžbenici, kako to Ustav jasno i definiše (“osnovno školovanje je besplatno”), dok veliki broj roditelja u Crnoj Gori nema sredstava da obezbijedi školovanje djece, iako ih Ustav na to obavezuje… Na što se misli kada se… »

Istinska briga o marginalizovanim grupama umjesto samopromocije Vlade

Centar za anti-diskriminaciju “Ekvista” i Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuju da je odluka Vlade Crne Gore o obrazovanju Savjeta za zaštitu od diskriminacije donijeta netransparentno i bez konsultacija sa civilnim društvom… Istinska briga o marginalizovanim grupama umjesto samopromocije Vlade – (pdf)

Godina dana loše prakse?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća javnost da je prije godinu dana (27.jula 2010) Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Njime je propisano da 220 direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori bira ministar prosvjete, što je dovelo do potpune centralizacije obrazovnog sistema… Godina dana… »

Što radi, kome i na koji način odgovara NSEI?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra neodgovornim i nedopustivim ponašanje zvaničnih organa kojima se obraćao u vezi dostavljanja narativnih i finansijskih izvještaja o radu Nacionalnog savjeta za evropske integracije (NSEI). Proces prikupljanja ovih, naizgled jednostavnih, podataka se pokazao neobično spor, a u dijelu prikupljanih informacija daje i nekoliko zabrinjavajućih pokazatelja koji treba da uđu u… »

Kome studenti da se obrate u ostvarivanju svojih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava da studenti Pravnog fakulteta (PF) Univerziteta Crne Gore (UCG) ne mogu dobiti informaciju da li mogu ostvariti svoja prava zagarantovana Statutom UCG-a, te Ugovorom o studiranju jer ne mogu dobiti diplomu, a mnogi ni uvjerenje o diplomiranju… Kome studenti da se obrate u ostvarivanju svojih prava – (pdf)

Principi na rasprodaji

U susret dugo najavljivaom glasanju o davanju ili uskraćivanju podrške gradonačelniku Miomiru Mugoši, Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra važnim valjano rasvijetljavanje cijele ove rasprave u kojoj je bilo različitih pozivanja na principe, a suština se svodi na puku trgovinu istima… Principi na rasprodaji – (pdf)