Ohrabrenje za korak u dobrom pravcu

Pozdravljamo stav premijera Milojka Spajića da Crna Gora treba da glasa za predloženu rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici bez obzira na ishod amandmana koje Vlada namjerava da predloži. To je jedina ispravna odluka koja Crnu Goru principijelno usmjerava ka sigurnoj budućnosti. Jasno nam je da Vlada ne želi da kosponzorstvom preporučuje rezoluciju na usvajanje… »

Koalicija NVO: Spajić da se izjasni predlaže li Vlada Crne Gore amandmane na Rezoluciju o Srebrenici?

Koalicija NVO je u pismu upućenom danas premijeru Milojku Spajiću od njega zahtijevala da se izjasni predlaže li Vlada Crne Gore amandmane na Rezoluciju o Srebrenici, i ako da, da objavi i argumentovano obrazloži tekst tih amandmana. Neprihvatljivo je u ozbiljnoj demokratskoj državi da, istovremeno, ministar inostranih poslova iz premijerove partije (Pokret Evropa sad!) odbacuje… »

Svjetski dan slobode medija u Crnoj Gori se obilježava bez napretka u oblasti medija

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje (CGO) upućuje čestitke svim medijima i zaposlenima u medijima, uz žaljenje što umjesto sveobuhvatnog unaprijeđenja na polju medijskih sloboda konstatujemo loše stanje na svim nivoima u ovoj oblasti. CGO ukazuje da mediji u Crnoj Gori ostaju duboko polarizovani i politizovani. To je dijelom… »

Sporan predlog za davanje ulice Pavlu Bulatoviću proslijeđen ministarstvu

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Glavnog grada Podgorica odlučio je uoči praznika, 30. aprila, da prijedlog odbornika Demokrata da se jedna od ulica Glavnog grada nazove po Pavlu Bulatoviću, ratnom ministru unutrašnjih poslova i odbrane, uputi Ministarstvu kulture i medija na izjašnjenje da li predlog ispunjava kriterijume za istaknutu ličnost propisane… »

Jačanje kapaciteta nastavnog kadra podstiče razumijevanje vrijednosti multikulturalizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, 29. i 30. aprila u Kolašinu, trening za 21 nastavnika/ca srednjih i osnovnih škola društvene grupe predmeta iz različitih krajeva Crne Gore o korišćenju savremenih metoda nastave pri predavanju multikulturalizma. Trening su vodili dr Danijela Vuković-Ćalasan i dr Mehmed Đečević sa Univerziteta Crne Gore. „Na treningu za nastavnike ukazano je na… »

Koalicija NVO: Bez kompromisa sa politikom zločina

Stav premijera Spajića da će Crna Gora glasati za UN rezoluciju o memorijalizaciji genocida u Srebrenici, ali da je neće promovisati kosponzorstvom je korak unazad u demokratskom razvoju Crne Gore. Jedino ispravno i ljudski je iskoristiti svaku priliku da se taj zločin osudi i da se činjenice o njemu ne kriju. Snažna građanska inicijativa –… »

Finansije političkih partija kroz izvještaje DRI

Centar za građansko obrazovanje (CGO) analizirao je izvještaje Državne revizorske institucija (DRI) o reviziji godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih partija i grupa građana za 2020, 2021. i 2022. godinu, u dijelu ocjene finansijske revizije i revizije pravilnosti rada političkih subjekata. Analizom su obuhvaćena 33 izvještaja za 30 političkih partija i grupa građana koji su dostupni… »

Protest zbog revizionističkog imenovanja ulice u Pljevljima

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i ANIMA Centar za žensko i mirovno obrazovanje izražavaju oštar protest zbog preimenovanja Tivatske ulice u Pljevljima u ulicu Branka Krvavca, vojnika JNA koji je poginuo u agresiji na dubrovačko-hercegovačko područje u Hrvatskoj u oktobru 1991.godine. Smatramo da se radi o postupku protivnom… »

92 NVO i preko 250 istaknutih građana i građanki Crne Gore podržalo Inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o memorijalizaciji žrtava u Srebrenici

Inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o memorijalizaciji genocida u Srebrenici podržalo čak 92 NVO i preko 250 istaknutih građana i građanki. Inicijativu je podržalo i Bošnjačko vijeće, kao i Bošnjačka stranka, Liberalna partija, Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija Crne Gore, Socijaldemokrate Crne Gore, koalicija Albanska alijansa i Crnogorska evropska partija. Gradonačelnik Cetinja, Nikola… »

Novi zakonski okvir treba da doprinese da RTCG postane istinski javni servis

Pozivamo Ministarstvo kulture i medija da novim Zakonom o RTCG osigura da se, neposredno nakon očekivanog brzog usvajanja u Skupštini Crne Gore, obavi imenovanje novih članova/ica Savjeta RTCG, a Skupštinu da zaustavi započeti proces izbora dva člana Savjeta RTCG po aktuelnom zakonu. Imajući u vidu eskalaciju kontroverzi u RTCG, a kojima je dominantno doprinio sadašnji… »