Umrežavanje civilnog društva na kritičnim vrijednostima ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu

Ključni problemi u ostvarivanju ljudskih prava, slični ili isti u tri zemlje, udružili su aktivste/kinje, advokate/kinje, istraživače/ice jer ih vode isti motiv i cilj – dostizanje pune ravnopravnosti, tolerancije, razumijevanja i saradnje. Postojeća netolerancija, neravnopravnost i još daleka pravda u mnogim slučajevima uzrokovani su neutvrđenim ili nedovoljno osnaženim mehanizmima zaštite ljudskih prava, nesprovođenjem pozitivnopravnih propisa i uopšte neadekvatnim odgovorom država na kršenja ljudskih prava.

Stoga je opšti cilj ovog projekta da pruži podršku organizacijama civilnog društva u tri susjedne države zapadnog Balkana u adresiranju zajedničkih izazova u kršenju ljudskih prava i umrežavanju u konsolidaciji političkih i pravnih rješenja ovih pitanja. Specifičnije, projekat se fokusira na sprovođenje aktivnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu u oblasti 1) unaprijeđenja prava i pozicije LGBT zajednice; 2) praćenju procesuiranja slučajeva diskriminacije; i 3) osnaživanju žena u političkom i javnom životu.

U okviru projekta, na sastanku održanom u Beogradu, decembra 2012, nastala je koalicija nevladinih organizacija KORAK-HAPI-STEP, kao mehanizam regionalne akcije. Na tom sastanku su učestvovali predstavnici/ce 8 nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, koje zajednički sprovode ovaj projekat uz podršku Evropske komisije:
korak
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Centar za građansko obrazovanje
Fond za humanitarno pravo Kosovo
Mreža odbora za ljudska prava CHRIS
Gej Strejt Alijansa
LGBT Forum Progres
Beogradski centar za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo

Ključne aktivnosti KORAK-a:

   •  Podizanje kapaciteta OCD kroz prezentacije i treninge – seminare o stanju ljudskih prava LGBT osoba, učešću žena u političkom i javnom životu i suđenjima za diskriminaciju, kao i o mogućnostima osnivanja organizacija civilnog društva, te o pripremama i sprovođenju projekata;
   • Izdavanje trojezične brošure o tri ključne teme iz oblasti ljudskih prava, koje su fokus projekta;
   • Praćenje procesuiranja i suđenja za utvrđivanje diskriminacije na osnovu prethodno kreirane metodologije;
   •  Formiranje tri regionalne mreže koje će raditi na unaprijeđenju zakonodavstva i prakse u ključnim oblastima;
   •  Saradnja sa vlastima u tri države, sastanci i panel-diskusije, zajednički rad na izradi tri strateška dokumenta za unaprijeđenje pravnog okvira i prakse;
   •  Izrada strateških dokumenata za unaprijeđenje položaja LGBT osoba, ravnopravno učešće žena u političkom i javnom životu i za adekvatan odgovor pravosuđa na učestale slučajeve diskriminacije;
   •  Podizanje svijesti javnosti o ključnim ugroženim ljudskim pravima u tri zemlje kroz nastupe u medijima, saopštenja i web site (http://korak-hapi-step.eu ), osnivanje tri call-centra na koje će građani/ke moći da prijavljuju slučajeve diskriminacije i druge oblike ugrožavanja ljudskih prava;
 •  Raspisivanje konkursa i dodijela finansijske podrške mladim/manjim OCD za sprovođenje projekata u tri ključne oblasti;
 •  Organizovanje tri završne regionalne konferencije u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu;
 •  Različita istraživanja u oblasti zaštite od diskriminacije i zaštite ljudskih prava, neformalno povezivanje, monitoring medija, praćenje stanja i reakcije na povrede ljudskih prava u tri zemlje;
 • Širenje mreže koja će se u regionu boriti protiv diskriminacije.

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori:
Oglas za konkurs
Vodič za prijavljivanje projekata
Prijavni formular
Formular za budžet

Ukoliko želite da vidite koji su prijedlozi podržani, pogledajte sažetak ovih projekata.