Oglas za polaznike V generacije Škole demokratije

CGO i FES raspisuju OGLAS za polaznike V generacije škole demokratije

ŠKOLA DEMOKRATIJE

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Fondacija Friedrich Ebert i Centar za gradjansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohadja najmanje 80% programa.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju demokratije i gradjanskog društva u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija, nevladinih organizacija i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Voditelj škole je prof. dr Radovan Radonjić, a uz njega sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 19. februara 2005.g., na adresu:

Centar za gradjansko obrazovanje
(za “Školu demokratije”)
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 241 568; tel: 081 / 247 597
E-mail: cgo@cg.yu