Oglas za polaznike II generacije Škole za ljudska i manjinska prava

CGO i Savjet Evrope raspisuju OGLAS za polaznike II generacije

ŠKOLA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Školu čini 4 modula u ukupnom trajanju od pet mjeseci. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Savjet Evrope i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa.

Školom se želi razvijati alternativno obrazovanje o ljudskim i manjinskim pravima uz razvijanje svijesti kod javnosti o važnosti poznavanja ljudskih prava i promociju vrijednosti, evropskih standarda, principa i mehanizama koji će voditi ka boljim međuetničkim odnosima u Crnoj Gori.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija i nevladinih organizacija, medijski profesionalci, advokati, mladi lideri i studenti i svi oni koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Program obuhvata učešće velikog broja uglednih domaćih i stranih predavača /univerzitetski profesori, sudije, advokati, istraživači, nosioci javnih funkcija/.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 18. februara 2005.g., na adresu:

Centar za gradjansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih i manjinskih prava”)
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 241 568, tel. 081 / 247 597
E-mail: cgo@cg.yu