Politikolog – saradnik na programima, pripravnik

Centar za građansko obrazovanje (CGO) oglašava potrebu za jedno novo radno mjesto

Politikolog – saradnik na programima, pripravnik

Potrebne kvalifikacije: diplomirani politikolog (VII stepen stručne spreme), odlicno poznavanje engleskog i francuskog jezika i rada na računarima.
Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili visok prosjek tokom studija, iskustvo u radu u NVO sektoru ili su prošli kroz neke od programa neformalnog obrazovanja.

Rok za prijavu: 21. mart 2006.godine

Centar za građansko obrazovanje
Njegoševa 36, I sprat
81 000 Podgorica
Fax: 081 / 665 112 ili na e-mail: cgo@cg.yu