VI takmičenje u govorništvu

ELSA i Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa Pravnim fakultetom organizuju

VI takmičenje u GOVORNIŠTVU

Teme su slobodne, a krajnji rok za slanje prijava za učešće na takmičenju je 7. april, 2006. godine. Takmičenje će se održati 10. aprila 2006. godine na Pravnom faklutetu u Podgorici, sa početkom u 18h.

Za najbolje učesnike su predviđene nagrade:
I mjesto – 150 EUR
II mjesto – 100 EUR
i brojne nagrade za ostale uspješne učesnike

Pored nagrada koje će dodjeljivati žiri i publika će imati priliku da glasa.

Sve dodatne informacije možete dobiti radnim danima u kacelarijama ELSE ili CGO-a, kao i na telefone 067 530 884 ili 069 659 908, odnosno na email: elsa_montenegro@cg.yu